ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στο εξωτερικό βρίσκεται ο Τιτάνας

Σε αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στο εξωτερικό βρίσκεται ο Τιτάνας

Κερδοφόρα θα κλείσει η φετινή χρονιά για τον Τιτάνα, ακολουθώντας την πορεία των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων, ενώ θα επανέλθει η μερισματική πολιτική της εταιρείας που είχε διακοπεί λόγω των 3 ζημιογόνων εξαμήνων που είχαν προηγηθεί λόγω της ύφεσης. Σε αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών σε συνολικά 20 χώρες σε Ευρώπη, Αφρική και Νότια Αμερική, μετά μια δύσκολη περίοδο ύφεσης, μείωσης κόστους λειτουργίας και δανεισμού, βρίσκεται η μεγαλύτερη εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν. Οπως δήλωσε χθες το πρωί στην παρουσίαση της εταιρείας, στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, ο επικεφαλής επενδυτικών σχέσεων του ομίλου, Τάκης Κανελλόπουλος, δεν υπάρχει πίεση και οι όποιες κινήσεις θα εξαρτηθούν από την ελκυστικότητα της επένδυσης και τη δυνατότητα χρηματοδότησής της. Η επανεκκίνηση των μεγάλων έργων στην Ελλάδα και ειδικότερα η ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων, θα βελτιώσει την εικόνα της εταιρείας, όμως στόχος του ομίλου είναι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην αγορά της Αμερικής και ειδικότερα στην περιοχή της Φλόριντα όπου δραστηριοποιείται η Τιτάν, όπου προβλέπεται αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου την επόμενη εξαετία κατά 8-10% ετησίως.

Οπως τονίσθηκε από τον κ. Κανελλόπουλο, οι επενδύσεις της ελληνικής επιχείρησης από το 2003 έως το 2013 έφθασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ από φέτος θα ξεκινήσουν κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα υφιστάμενα εργοστάσια του Τιτάνα και στις 4 ηπείρους που δραστηριοποιείται. Για την Ελλάδα η κατάσταση στην οικοδομή παραμένει άσχημη, αφού δεν υπάρχει κατανάλωση και μοναδικό σημείο αισιοδοξίας είναι η επανεκκίνηση επενδύσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες. Σε καθαρή κερδοφορία επέστρεψε ο όμιλος Τιτάν το πρώτο εξάμηνο του 2014, έπειτα από τρία συνεχόμενα εξάμηνα ζημιών.

Το πρώτο εξάμηνο του 2014 η πλειοψηφία των αγορών του ομίλου, και ιδίως ο τομέας των ΗΠΑ, κινήθηκε ανοδικά, όμως η έλλειψη παροχής φυσικού αερίου στην Αίγυπτο αποτέλεσε τροχοπέδη για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 571 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 89 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 22 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2013. Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του εξαμήνου είχε η υποχώρηση τοπικών νομισμάτων έναντι του ευρώ. Το 2ο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2% και ανήλθε σε 319 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας βελτίωση για 9ο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 6,5 εκατ. ευρώ στα 58,5 εκατ. ευρώ, λόγω μείωσης της λειτουργικής συνεισφοράς της Αιγύπτου κατά 14 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ, έναντι 5 εκατ. ευρώ το 2013.

Σε ό,τι αφορά τη μητρική εταιρεία, το πρώτο εξάμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν» αυξήθηκε κατά 13% στα 134 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 12 εκατ. από 7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. H είσπραξη μερισμάτων 20 εκατ. ευρώ από θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού οδήγησε σε καθαρά κέρδη 8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 22 εκατ. ευρώ το 2013.