ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέντρο καινοτομίας ευρωπαϊκής αναγνώρισης το Corallia

kentro-kainotomias-eyropaikis-anagnorisis-to-corallia-2048499

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάδειξη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της ικανότητας της χώρας για ανάπτυξη καινοτομικής επιχειρηματικότητας αποτελεί η ένταξη του Corallia, στο διεθνώς αναγνωρισμένο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Κέντρων Καινοτομίας EBN και η απόκτηση πιστοποίησης αριστείας EU|BIC, το πρότυπο αναφοράς για την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Όπως γνωστοποιήθηκε, με την ένταξη στο EBN (European Business and Innovation Centers Network), το Corallia (Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Μηχανισμών) αποτελεί μέλος ενός δικτύου με ιστορία 30 ετών και 160 Επιχειρηματικών Κέντρων Καινοτομίας, Θερμοκοιτίδων και Επιταχυντών πιστοποιημένης ποιότητας και 100 άλλων συνεργαζόμενων φορέων.

Πρόκειται για οργανισμούς, που υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματιών, νεοφυών επιχειρήσεων και ΜμΕ, με μια κοινότητα επαγγελματιών, οι οποίοι καθημερινά καθοδηγούν επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, προσφέροντας βιώσιμη ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προγράμματος Διεθνικής Συνεργασίας South East Europe Transnational Cooperation Programme, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.