ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θεσσαλονίκη: Ευκαιρίες για επενδύσεις σε αλιευτικές περιοχές

Προθεσμία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για την κατάθεση επενδυτικών
προτάσεων, που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών,
έχουν όσοι αλιείς -ή μη- ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον σχετικό
άξονα προτεραιότητας του προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής
Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου», με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αλιείας. Η ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή των φακέλων έγινε στις 19
Ιουνίου από την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ ΑΕ), ως
ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007-2013, στο οποίο εντάσσεται και το προαναφερθέν τοπικό
έργο.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δράσεις για τις οποίες μπορούν να υποβληθούν
προτάσεις ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, από επαγγελματίες αλιείς
καθώς και από μη αλιείς, είναι οι εξής:

– Ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών
επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς,

– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και
καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της
υπαίθρου.

– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη συντήρηση και
επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού
αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις
υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, καθώς και
την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη
φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων
κλπ.

– Επιχειρήσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης
και αναψυχής.

– Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα
(αφορά τους μη επαγγελματίες αλιείς).

– Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας
για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες, εκτός του τομέα αλιείας.

– Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την
πρώτη μεταποίηση.

– Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης οι οποίες
αφορούν μεταξύ άλλων μεταποιημένα ή μη αλιευτικά προϊόντα, επέκταση
και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορία προϊόντων
προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την
υδατοκαλλιέργεια

– Πιστοποίηση ποιότητας, περιλαμβανομένης της δημιουργίας σημάτων
και της πιστοποίησης προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται με
μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον.

Επιλέξιμες περιοχές

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένες
περιοχές της δυτικής ακτής του Θερμαϊκού κόλπου (περιοχή παρέμβασης
του προγράμματος), που περιλαμβάνει τις δημοτικές ή τοπικές
κοινότητες Κλειδίου (Δήμος Αλεξάνδρειας), Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων,
Καλοχωρίου, Σίνδου και Χαλάστρας (Δήμος Δέλτα), Κορινού (Δήμος
Κατερίνης) και Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Νέας Αγαθούπολης και Πύδνας
(Δήμος Πύδνας-Κολινδρού) και μέχρι του ορίου των 10 χλμ. από την
ακτογραμμή.

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 700.000 ευρώ για την κατηγορία
των καταλυμάτων, 500.000 ευρώ για τις λοιπές επενδύσεις και 300.000
ευρώ για περιπτώσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων. Η ενίσχυση
κυμαίνεται μέχρι 65% για επενδύσεις που υλοποιούνται από αλιείς και
μέχρι 60% για μη αλιείς. Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών αφορά
αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό ή στην ίδρυση νέων πολύ μικρών
επιχειρήσεων.


www.kathimerini.gr