ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη στο εννεάμηνο για τη Motor Oil

kerdi-sto-enneamino-gia-ti-motor-oil-2055160

Σε θετική τροχιά παρέμεινε η Motor Oil το φετινό εννεάμηνο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013. Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση εννεαμήνου 2014 η εισηγμένη εμφάνισε ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 304.000 ευρώ, έναντι επίσης κερδών 340.000 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Σε επίπεδο μητρικής κατεγράφησαν ζημίες 7,8 εκατ. ευρώ, από κέρδη 6,664 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 6,97 δισ. ευρώ (έναντι 6,98 δισ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο όμιλος σημείωσε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 61 εκατ. ευρώ μέσω των οποίων χρηματοδότησε τη διανομή μερίσματος ύψους 22,8 εκατ. και μείωσε τον καθαρό τραπεζικό του δανεισμό.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2014 ο όμιλος εμφάνισε λειτουργική κερδοφορία 63,8 εκατ. έναντι 84 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις εξωτερικού για τη Motor Oil ξεπερνούν το 57% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας το α΄ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα 16,8 εκατ. ευρώ, αφορώντας σχεδόν στο σύνολό τους το διυλιστήριο, που αποτελεί και το κύριο περιουσιακό στοιχείο. Για το σύνολο του 2014 η Motor Oil αναμένεται να υλοποιήσει συνολικές επενδύσεις μέχρι του ποσού των 30 εκατ. ευρώ.

Η Motor Oil έχει ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχός της για τη χρήση του 2010, από τον οποίο προέκυψε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση λόγω λογιστικών διαφορών. Ειδικότερα, οι πρόσθετοι φόροι για τη χρήση του 2010 ανήλθαν στο ποσό των 2,45 εκατ. ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 1,81 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Motor Oil έχει ζητήσει τον περιορισμό του ποσού των προσαυξήσεων κατά 40% λόγω εφάπαξ καταβολής. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, τα ποσά που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο θα βαρύνουν τη χρήση 2014.