ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεχίζουν την αυξητική τάση τους οι ασφαλίσεις Ζωής

Συνεχίζουν την αυξητική τάση τους οι ασφαλίσεις Ζωής

Για ένα ακόμη μήνα, τον όγδοο εντός του 2014, οι ασφαλίσεις Ζωής επέδειξαν αυξητική τάση ως προς την παραγωγή, η οποία μάλιστα διευρύνεται με την πάροδο των μηνών. Συνολικά, διαπιστώνεται ότι η παραγωγή ασφαλίστρων τους δέκα μήνες του 2014 αθροιστικά βρίσκεται πλέον σε παρόμοια επίπεδα με αυτήν του αντίστοιχου δεκάμηνου του 2013.

Αυτό προκύπτει από την επικαιροποίηση έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Οκτωβρίου του 2014.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 59 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 91,9% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 97,8% των ασφαλίσεων Ζωής το 2013. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 49 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Αν αφαιρεθεί η επίδραση του κλάδου ΙΙΙ δηλαδή "Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις", η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι αυξημένη κατά 4,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013 ενώ, αντιστοίχως, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) είναι μειωμένη κατά -4,5%.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεώτερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Οκτωβρίου 2014 των 59 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2013 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Ασφαλίσεις Ζωής +13,5%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών -10%
εκ των οποίων
Αστική ευθύνη οχημάτων -14%
Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών -6%
Σύνολο – 0,3%