ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

Μετοχές που ξεχώρισαν

ΕΧΑΕ
Αύξηση κεφαλαίου

Τη χειρότερη χρηματιστηριακή εβδομάδα του 2014 βίωσαν οι επενδυτές με την κατακόρυφη πτώση δεικτών και μετοχών. Η μετοχή της μητρικής εταιρείας του Χ.Α. υπέστη εβδομαδιαίες απώλειες 19,37%. Ταυτόχρονα αυξημένη ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα, αφού περισσότερα από 3 εκατ. μετοχές άλλαξαν χέρια. Η έκτακτη συνέλευση της ΕΧΑΕ αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου κατά 106,08 εκατ. και τη μείωση του μετοχικού κατά 94,31 εκατ. με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών.

Δομική Κρήτης
Τακτοποίηση οφειλών

Η μετοχή της «Δομική Κρήτης» συγκαταλέγεται στις ελάχιστες εισηγμένες που κατόρθωσαν να παρουσιάσουν εβδομαδιαία άνοδο. Ο τίτλος ενισχύθηκε συνολικά 13,40% και διαπραγματεύεται στα επίπεδα των 0,330 ευρώ. Η διοίκηση του ομίλου έχει επιτύχει να μην υπάρχουν παλαιές χρονίζουσες οφειλές. Η κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών αναμένεται να γίνει: με ενίσχυση των εισπράξεων από τα έργα που έχει αναλάβει, και με συμψηφισμό απαιτήσεων από το Δημόσιο. Η τακτοποίηση των οφειλών αυτών θα γίνει τους επόμενους μήνες.

Jumbo
Ενίσχυση κερδών

Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στη μετοχή του Jumbo που υπέστη εβδομαδιαίες απώλειες 23,22%. Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της νέας οικονομικής χρήσης που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, τα κέρδη αυξήθηκαν 10,77% και ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ από 18,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οπως είχε ήδη ανακοινώσει η διοίκηση της εταιρείας, κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2014) οι πωλήσεις του ομίλου κατέγραψαν αύξηση 10,92% φτάνοντας τα 145,51 εκατ.

Κρέκα
Μείωση τζίρου

Ανοδο 17,5% κατέγραψε η μετοχή της Κρέκα με έδρα την Καβάλα. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής κρέατος εμφάνισε μείωση τζίρου και διεύρυνση ζημιών στο γ΄ τρίμηνο του 2014. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 6,36 εκατ. ευρώ έναντι 7,85 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2013, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 524.395 ευρώ έναντι ζημιών 301.204 ευρώ. Το ταμείο της εταιρείας στις 30/9/2014 ανερχόταν σε 611.949 ευρώ έναντι 427.055 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.