ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ευρωπαϊκή Πίστη»

Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ευρωπαϊκή Πίστη»

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 825.110,31 ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ''Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.''.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της ΓΣ, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 825.110,31, με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού 667.156,44 ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 157.953,87 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ευρώ (από 0,60 ευρώ σε 0,63 ευρώ).

Επίσης, η έκτακτη γενική συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και την υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.