ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ανακατανομή μεριδίων οδηγεί η μείωση των εργασιών στην ασφαλιστική αγορά

Σε ανακατανομή μεριδίων οδηγεί η μείωση των εργασιών στην ασφαλιστική αγορά

Σε μεγαλύτερη συγκέντρωση, αλλά και αύξηση του μεριδίου αγοράς που έχουν οι ξένες ασφαλιστικές στην Ελλάδα οδηγεί η μείωση του αριθμού των ασφαλιστικών εταιρειών στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αλλά και η πτώση των εργασιών στον κλάδο που καταγράφεται για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Από την πτώση των εργασιών, ενισχυμένοι βγαίνουν οι πολυεθνικοί όμιλοι που φαίνεται ότι παρά τη γενικότερη υποχώρηση των ασφαλίστρων, συντηρούν δυνάμεις, ενώ κινήσεις όπως η πρόσφατη εξαγορά της Αγροτικής Ασφαλιστικής από τον γερμανικό όμιλο της Ergo, οδηγεί στη διεύρυνση της παρουσίας τους στην αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος στην ενδιάμεση νομισματική έκθεση, το μερίδιο αγοράς που έχουν οι θυγατρικές ευρωπαϊκών ομίλων και τα υποκαταστήματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τρίτων χωρών αθροίζεται πλέον στο 50,8%, με το 45% να προέρχεται από τις θυγατρικές ευρωπαϊκών ομίλων, στις οποίες περιλαμβάνονται η Alico, η Allianz, η Axa, η Generali, η Groupama, η Ergo, η Ing και η Interamerican. Στην ενίσχυση της παρουσίας τους βοηθάει κατά κύριο λόγο ο ισχυρός ανταγωνισμός που κυριαρχεί στον κλάδο αυτοκινήτου, τον οποίο μονοπωλούσαν κυρίως οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Η δυναμική είσοδος των ξένων εταιρειών στην ασφάλιση οχημάτων πυροδοτήθηκε από την προσπάθειά τους να ανακτήσουν τις απώλειες που είχε το σύνολο της αγοράς από τις ασφαλίσεις ζωής και οδήγησε στην ανακατανομή των δυνάμεων στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων, στον οποίο κυριαρχούσαν μέχρι πρόσφατα οι εγχώριες εταιρείες.

Την ανακατανομή των μεριδίων βοηθάει η μείωση του αριθμού των εταιρειών, από 81 το 2009 σε 66 το 2014, μετά τα διαδοχικά λουκέτα που μπήκαν τα τελευταία χρόνια από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Πρόκειται για λουκέτα σε ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, που είχαν σημαντικά προβλήματα φερεγγυότητας και η έξοδός τους από την αγορά σηματοδότησε την περαιτέρω αναδιάταξη του κλάδου υπέρ των ξένων εταιρειών.

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου τα τελευταία χρόνια είναι η υποχώρηση των εργασιών από τα 5,3 δισ. ευρώ το 2010 στα 3,1 δισ. ευρώ (στοιχεία για το πρώτο δεκάμηνο του 2014), καταγράφοντας πτώση κατά 40% περίπου. Η πτώση των εργασιών αγγίζει το σύνολο των εταιρειών, δηλαδή τόσο τις ξένες όσο και αυτές που είναι ελληνικών συμφερόντων, ενώ ισχυρότερο υπήρξε το πλήγμα για τον κλάδο ζωής, οι εργασίες του οποίου υποχώρησαν από τα 2,5 δισ. ευρώ το 2009 στο 1,5 δισ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου. Οι ασφαλίσεις ζημιών υποχώρησαν από τα 3 δισ. ευρώ στο 1,7 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν πάντως ότι ο κλάδος έχει βελτιώσει τη φερεγγυότητά του, καθώς το σύνολο των τεχνικών αποθεμάτων καταγράφει αύξηση και διαμορφώθηκε στα 11,9 δισ. ευρώ.