Μεγαλύτερες των εσόδων οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών

Μεγαλύτερες των εσόδων οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών

2' 38" χρόνος ανάγνωσης

Υπερβαίνουν τα ποσά που δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για πληρωμές αποζημιώσεων, εξαγορές και πρόωρες ρευστοποιήσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων ζωής, από αυτά που εισπράττουν ως ασφάλιστρα κάθε χρόνο.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία μελέτης της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία οι αποζημιώσεις που κατέβαλαν οι εταιρείες το 2013 ανήλθαν στο 1,8 δισ. ευρώ, όταν τα ασφάλιστρα του κλάδου διαμορφώθηκαν λίγο χαμηλότερα και συγκεκριμένα στο 1,7 δισ. ευρώ. Στον κλάδο γενικών, οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο περίπου των ασφαλίστρων και διαμορφώθηκαν στα 900 εκατ. ευρώ, όταν τα συνολικά ασφάλιστρα του κλάδου ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ.

Αν και τα ποσά που καταβάλλονται κάθε χρόνο για αποζημιώσεις ή πρόωρες εξαγορές προέρχονται από τα αποθέματα που τηρούν οι εταιρείες και δεν χρηματοδοτούνται από τις εργασίες του κλάδου, για τον κλάδο ζωής η εκτίναξή τους στο επίπεδο των εσόδων από ασφάλιστρα υπονομεύει την ανάπτυξη του κλάδου και συμβαδίζει με την τάση συρρίκνωσης και την έξαρση των ρευστοποιήσεων, που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

Αντίστροφη είναι η εικόνα στον κλάδο αυτοκινήτου, ο οποίος παρά τη συρρίκνωση που έχει υποστεί, καταγράφει παράλληλα και μείωση των αποζημιώσεων που καταβάλλει. Ετσι το 2013 οι αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές αντιπροσώπευαν το 54,5% της παραγωγής ασφαλίστρων, από 80% περίπου το 2009, επιτρέποντας και την επάνοδο του κλάδου σε κερδοφορία. Αιτία υπήρξε η μείωση των περιστατικών ατυχημάτων λόγω της μειωμένης χρήσης του αυτοκινήτου, εξέλιξη που επέτρεψε άλλωστε και τη μείωση των τιμών στα ασφάλιστρα.

Η υποχώρηση των εργασιών του κλάδου ζωής από τα 2,5 δισ. ευρώ το 2009 στο 1,7 δισ. ευρώ το 2013 –η υποχώρηση έχει αντιστραφεί το πρώτο δεκάμηνο του 2014– έχει οδηγήσει και σε πτώση των κατά κεφαλήν ασφαλίστρων, δηλαδή των δαπανών που καταναλώνει κάθε Ελληνας για την ασφάλισή του. Στον κλάδο ζωής το ποσό αυτό μειώθηκε από τα 222 ευρώ το 2009 στα 147 ευρώ το 2013. Αιτία το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων είτε ακύρωσε το ασφαλιστήριο πρόγραμμα που είχε, είτε περιόρισε τις καλύψεις του, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το συμβόλαιό του.

Μειωμένα ήταν και τα κεφαλήν ασφάλιστρα για τον κλάδο ζημιών, ο οποίος μονοπωλείται κατά κύριο λόγο από τη δαπάνη για ασφάλιστρα αυτοκινήτου. Το ποσό αυτό υποχώρησε από τα 261 ευρώ στα 204 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, ενώ αθροιστικά τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα, δηλαδή η δαπάνη τόσο για προγράμματα ζωής όσο και για ασφαλίσεις ζημιών, υποχώρησαν από τα 483 ευρώ στα 351 ευρώ. Η υπασφάλιση των Ελλήνων αποτυπώνεται και στα συγκριτικά στοιχεία για τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τα οποία η κατά κεφαλήν δαπάνη στον κλάδο ζωής το 2012 διαμορφώθηκε στα 1.083 ευρώ (Ελλάδα: 170 ευρώ) και στον κλάδο γενικών στα 760 ευρώ (Ελλάδα: 217 ευρώ).

Παρά τη συρρίκνωση της ιδιωτικής ασφάλισης τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος έχει θωρακίσει τη χρηματοοικονομική του θέση, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή βάση και την κερδοφορία του. Μετά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκαν τα κεφάλαια λόγω του PSI, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 2,2 δισ. ευρώ από 986 εκατ. ευρώ το 2011 και 1,7 δισ. ευρώ το 2009. Αντίστοιχα μετά τις διαδοχικές ζημιές που προκάλεσε η απομείωση των ελληνικών ομολόγων το 2011 και το 2012, ο κλάδος επανήλθε σε κερδοφορία το 2013, καταγράφοντας κέρδη 548 εκατ. ευρώ.