ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η εποπτεία των επαγγελματικών ταμείων

stin-epitropi-kefalaiagoras-i-epopteia-ton-epaggelmatikon-tameion-2061311

Υπό την αυστηρή εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περνούν κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στην περιουσία των συνολικά 13 Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) που λειτουργούν στην Ελλάδα. Με τρεις αποφάσεις, το υπουργείο Εργασίας επιδιώκει τη θωράκιση ενός θεσμού που αν και υπάρχει στη χώρα μας από το 2002, δεν έχει ακόμη καταφέρει να επεκταθεί αντίστοιχα με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Εντός του 2015, με «ειδική αποστολή» να καλύψει τα κενά που αφήνει πίσω του το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων αναμένεται να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο. Αλλωστε, τουλάχιστον 11 επαγγελματικοί κλάδοι αναμένεται να αποφασίσουν τη μετατροπή ή όχι του επικουρικού τους ταμείου σε επαγγελματικό.

Το υπουργείο Εργασίας με τις τρεις υπουργικές αποφάσεις που εξέδωσε, επιδιώκει τη θωράκιση των ΤΕΑ ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους, με ιδιαίτερο βάρος στον θεσμικό έλεγχο, τη χρηστή διαχείριση και τη μέγιστη δυνατή απόδοση των αποθεματικών των συγκεκριμένων ταμείων του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης.

Παράλληλα βέβαια διατηρεί τον δημόσιο έλεγχο σε μια σειρά διοικητικών διαδικασιών, προκαλώντας την αντίδραση των διοικητικών συμβουλίων των ΤΕΑ. Ηδη, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) προσέφυγε στο ΣτΕ κατά προηγούμενης υπουργικής απόφασης, η οποία αποκλείει τους συνδικαλιστές από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγκεκριμένων Ταμείων.

Με τις νέες υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται η διενέργεια τακτικών αλλά και έκτακτων επιτόπιων ελέγχων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, ορίζεται ο τρόπος αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των ΤΕΑ, καθώς και το ελάχιστο περιεχόμενο του κανονισμού των επενδύσεών τους. Επίσης, καθορίζονται οι όροι έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, των ΤΕΑ που διαχειρίζονται τα ίδια τις επενδύσεις τους.

Η πρώτη απόφαση αφορά στη διενέργεια διοικητικού, οικονομικού και αναλογιστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου επενδύσεων. Ισχυρός είναι ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέλη της οποίας μαζί με στελέχη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και υπαλλήλους της υπηρεσίας επαγγελματικής ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας, θα διαπιστώνουν την εφαρμογή των διατάξεων, θα ψάχνουν για ενδεχόμενες παρεκκλίσεις και παρατυπίες, θα ελέγχουν τη βιωσιμότητά τους καθώς και την τήρηση των επενδυτικών κανόνων και θα εντοπίζουν τα σχετικά προβλήματα.

Εκτακτος έλεγχος θα διενεργείται κατόπιν εντολής του γενικού διευθυντή Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ τακτικός έλεγχος θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας σε προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Μετά τον έλεγχο θα συντάσσεται πόρισμα, το οποίο θα διαβιβάζεται στον υπουργό Εργασίας, θα εκδίδεται υπηρεσιακό έγγραφο με παρατηρήσεις και υποδείξεις και εντός 10 ημερών, το Δ.Σ. του ΤΕΑ θα πρέπει να κοινοποιεί τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή πρόκειται να προβεί για τη συμμόρφωσή του.

Στη δεύτερη υπουργική απόφαση καθορίζεται ο τρόπος αποτίμησης της κινητής και ακίνητης περιουσία των Ταμείων. Μάλιστα, για τα υφιστάμενα ΤΕΑ ορίζει ότι η πρώτη αποτίμηση πρέπει να έχει ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2014, ενώ εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης θα πρέπει να ενημερωθεί το υπουργείο Εργασίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Η τρίτη και τελευταία υπουργική απόφαση καθορίζει τις γενικές και ειδικές διαδικασίες που απαιτούνται σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση των επενδύσεων των ΤΕΑ που έχουν επιλέξει να διαχειρίζονται τα ίδια, και όχι εξωτερικές εταιρείες διαχείρισης, τις επενδύσεις τους. Προβλέπονται μάλιστα διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, ορίζονται ως αρμόδια τα μέλη του Δ.Σ. του κάθε Ταμείου, ενώ θεσπίζεται και μόνιμη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων.