ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράταση έως 30/6 για εγκεκριμένα έργα του ΕΣΠΑ

paratasi-eos-30-6-gia-egkekrimena-erga-toy-espa-2065565

Παρατάθηκε ο χρόνος υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» και «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Για τη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται δυνατότητα παράτασης έως και 30.06.2015, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν από την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες έως τις 30.06.2015 εάν έχει εγκριθεί παράταση, δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσμιών, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Η διάρκεια της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης καθορίζεται έως τις 30.06.2015. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν από την ημερομηνία λήξης των 30 μηνών και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών). Περαιτέρω παράταση μέχρι τρεις μήνες δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου.

Επίσης, στο πλαίσιο των διαδικασιών της λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ και σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης με τη διαδικασία που περιγράφεται στον οδηγό λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού, σας πληροφορούμε ότι οι απαιτήσεις από τον Κεντρικό Λογαριασμό ΕΣΠΑ για τις αποφάσεις κατανομών 6 και 7 ανέρχονται στο ποσό των 81.204.536,16 ευρώ.