ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόστιμα συνολικού ύψους 1,7 εκατ. σε 30 εταιρείες από το ΥΠΕΚΑ

Πρόστιμα συνολικού  ύψους 1,7 εκατ. σε 30  εταιρείες από το ΥΠΕΚΑ

Πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ επέβαλε το υπουργείο Περιβάλλοντος στη Motor Oil για σημαντικές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα διυλιστήρια των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Οι περισσότερες από τις παραβάσεις που πιστοποιήθηκαν από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος αφορούσαν στον τρόπο διάθεσης επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και υπερβάσεις στις εκπομπές αερίων ρύπων. Συνολικά το (τέως) ΥΠΕΚΑ επέβαλε πρόστιμα σε 30 εταιρείες, φορείς και δήμους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε χθες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, υπογράφεται από τον απερχόμενο ειδικό γραμματέα Υδάτων Κώστα Τριάντη. Το πιο υψηλό από τα πρόστιμα ήταν εκείνο της Motor Oil για τα διυλιστήρια Κορίνθου (συγκεκριμένα 301.840 ευρώ). Αφορά, μεταξύ άλλων, την παράνομη προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (ελαιώδεις λάσπες), την ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (εξαντλημένοι καταλύτες), τη διαρροή επικίνδυνων υγρών αποβλήτων στο έδαφος, την υπέρβαση των ορίων ορυκτών ελαίων και υδρογονανθράκων σε βιομηχανικά λύματα και της αμμωνίας σε αστικά λύματα που διατίθενται στον Σαρωνικό Κόλπο. Επίσης, καταγράφηκαν υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής αζώτου στην καπνοδόχο της μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης το 2010.

Υψηλό πρόστιμο (232.200) ευρώ επιβλήθηκε στον Δήμο Λαμιέων για σειρά σοβαρών παραλείψεων στη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Αλλά και στην εταιρεία ανακύκλωσης συσσωρευτών «Ι. Χούμας ΑΕΒΕ» (131.150 ευρώ) για τη λειτουργία του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο. Ανάμεσα σε άλλα, η εταιρεία διέθετε αστικά λύματα με βιομηχανικούς ρύπους σε κοινό (μη στεγανό) βόθρο, δεν παρακολουθούσε επαρκώς το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και δεν ενημέρωσε τις αρχές για βλάβη που είχε υποστεί.

Πρόστιμα επίσης επιβλήθηκαν στη ΔΕΗ για το ορυχείο νότιου πεδίου στην Πτολεμαΐδα (135.000 ευρώ), στην εταιρεία ΒΙΟΒΑΣΠ ΕΠΕ για παραβάσεις στη λειτουργία σπορελαιουργείου στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας (129.750 ευρώ) και στον Δήμο Κορινθίων για τις ενεργές χωματερές στις θέσεις Ραχένι και Νταμάρι Λαρσινού (72.900 ευρώ). Στον Δήμο Τρίπολης για τον σταθμό μεταφόρτωσης στην Αγία Τριάδα (57.600 ευρώ), στον ΕΔΣΝΑ για προβλήματα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής (47.500 ευρώ), στην ΗΛΕΚΤΩΡ-ΑΡΣΗ και στον ΕΔΣΝΑ για τα νοσοκομειακά απορρίμματα στο ΧΥΤΑ Φυλής (56.100 ευρώ και 19.800 ευρώ), στη ΛΑΡΚΟ για το εργοστάσιο στη Λάρυμνα (84.550), στον Δήμο Σαρωνικού για τη χωματερή στα Καλύβια (47.350 ευρώ), στον ΦΟΣΔΑ Αργολίδας για τη μονάδα δεματοποίησης απορριμμάτων (87.300 ευρώ), στον Δήμο Ανδρου για τη χωματερή του νησιού και άλλα.