ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΕΑ: «Η ανάπτυξη των ΑΠΕ θα κάνει φθηνότερη την ενέργεια για τις επιχειρήσεις»

Την προβολή των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που παρέχουν οι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και ιδιαίτερα η αιολική
ενέργεια, ζητάει από την κυβέρνηση -με επιστολή του στους
συναρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης και Υποδομών Κ. Χατζηδάκη,
Οικονομικών Ι. Στουρνάρα, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Ευ. Λιβιεράτο και Εξωτερικών Δ. Αβραμόπουλο, ο πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) και του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ, οι επενδύσεις σε
ΑΠΕ είναι μηδενικού ρίσκου λόγω του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου,
ενώ το κόστος παραγωγής της αιολικής ενέργειας είναι χαμηλότερο
κατά 5% από αυτό μιας μονάδας φυσικού αερίου και βέβαια η
παραγόμενη ενέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον. Με την προβολή
από μέρους της κυβέρνησης των πλεονεκτημάτων αυτών θα δοθεί νέα
σημαντική ώθηση των επενδύσεων σε αιολική ενέργεια, που αποτελεί
έναν τομέα που στηρίζει την εθνική οικονομία, ενώ θα καταστήσει και
ανταγωνιστικότερες τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα μπορούν να
προμηθεύονται φθηνότερη και καθαρότερη ενέργεια. Στο πλαίσιο της
προβολής των πλεονεκτημάτων των ΑΠΕ «να ενεργήσετε προς την
κατεύθυνση της ασφάλειας που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο για τις
αποζημιώσεις των εγγυημένων τιμών, της απρόσκοπτης ροής της
χρηματοδότησής τους, αλλά και της άρσης των όποιων φόβων και φημών
κυκλοφορούν για την ελληνική αγορά σε σχέση με τις ήπιες μορφές
ενέργειας», υπογραμμίζει ο κ. Μίχαλος.

Το ΕΒΕΑ, σημειώνεται στην επιστολή, ως φορέας που εκπροσωπεί
χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες καταναλώνουν ενέργεια επισημαίνει
τα εξής αναφορικά με τη δυναμική που αναπτύσσεται στις ΑΠΕ, τα
πλεονεκτήματα που έχουν οι επιχειρήσεις με την κατανάλωση «καθαρής»
και φτηνής ενέργειας αλλά και το ασφαλές περιβάλλον που προσφέρουν
για επενδύσεις:

– Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, η
εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ ανερχόταν το τέλος του 2011 σε στα
2.516,19 MW αποτελώντας περίπου το 20% της συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας. Με δεδομένο το στόχο για παραγωγή
10.650 MW από ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών το 2020, τα περιθώρια
περαιτέρω ανάπτυξης είναι τεράστια.

– Κυρίαρχη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας αποτελεί η αιολική ενέργεια.
Αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην Ελλάδα πάνω από 1.700 MW αιολικών
πάρκων και κατασκευάζονται περίπου 300 MW. Τα 300 ΜW αντιστοιχούν
σε ένα συνολικό ύψος επενδύσεων περί τα 450 εκατ. Ευρώ. Στα επόμενα
2 με 3 χρόνια εκτιμάται ότι θα έχουν εγκατασταθεί τουλάχιστον 2.500
MW αιολικών πάρκων (υπό υλοποίηση νέα 800 ΜW) γεγονός που σημαίνει
ύψος νέων επενδύσεων 1,2 δις ευρώ.

– Το θεσμικό πλαίσιο πληρωμής των παραγωγών αιολική ενέργειας στη
χώρα μας είναι από τα πιο ασφαλή της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά το ρίσκο
επένδυσης που αναλαμβάνουν οι επενδυτές. Ο επενδυτής απολαμβάνει
εγγυημένες τιμές αποζημίωσης για 20 χρόνια, με συγκεκριμένο τρόπο
υπολογισμού των τιμών, π.χ. λαμβάνεται υπόψη η πορεία του
πληθωρισμού, προσφέροντας έτσι ασφάλεια. Η ανάλυση από την εφαρμογή
των διαφόρων μηχανισμών υποστήριξης στις ευρωπαϊκές χώρες έδειξε
ότι το μοντέλο των εγγυημένων σταθερών τιμών για τις Α.Π.Ε. (feed
in tariffs) αποδείχθηκε στην πράξη πιο αποτελεσματικό από τα άλλα
εναλλακτικά μοντέλα (π.χ. το μοντέλο των εγγυημένων διαφορικών
τιμών feed in premiums ή το μοντέλο των υποχρεωτικών ποσοστώσεων
μέσω πράσινων πιστοποιητικών), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα χαμηλότερο
κόστος ανά ενισχυόμενη πράσινη κιλοβατώρα. Αυτά τα εναλλακτικά
μοντέλα υποστήριξης, που εφαρμόζουν άλλα κράτη, εισάγουν μεγαλύτερη
ή μικρότερη διακύμανση στην τιμή από ΑΠΕ και άρα αυξημένη
αβεβαιότητα στην πρόβλεψη των εσόδων, γεγονός που αυξάνει το
επιχειρηματικό ρίσκο και άρα το κόστος κεφαλαίου και οδηγεί σε
επιβράδυνση της ανάπτυξης και σε υψηλότερη τιμή ανά μονάδα
ενέργειας AΠΕ ως αποζημίωση του προαναφερθέντος επενδυτικού
ρίσκου.

– Οι επενδύσεις ΑΠΕ στη χώρα είναι ένας από τους λίγους κλάδους
δραστηριότητας ο οποίος παραμένει ανεπηρέαστος από πλευράς
Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, λόγω της ασφάλειας που παρέχει ο
μηχανισμός της εγγυημένης τιμής για 20 χρόνια. Είναι
χαρακτηριστικό, σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών ότι οι
χρηματοδοτήσεις στον τομέα «ηλεκτρισμός – αέριο – ύδρευση» στο
τέλος του 2011 αυξήθηκαν στα περίπου 6 δις. ευρώ από περίπου 2 δις.
ευρώ στις αρχές του 2007, ακολουθώντας διαρκώς αυξητική πορεία.

– Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από αιολική ενέργεια για
τους καταναλωτές είναι χαμηλότερο σε σχέση με το κόστος μιας
σύγχρονης θερμικής μονάδας φυσικού αερίου. Σύμφωνα με απολογιστικά
στοιχεία το κόστος παραγωγής μιας τέτοιας μονάδας κατά το 2011 ήταν
92,16 ευρώ ανά MWh, όταν η αντίστοιχη αποζημίωση της ενέργεια από
αιολικά πάρκα είναι 87,85 ευρώ ανά MWh. Δηλαδή το ρεύμα από μια
τέτοια σύγχρονη θερμική μονάδα βαραίνει τον καταναλωτή 5%
ακριβότερα. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη είναι η διείσδυση των αιολικών
συστημάτων στο σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας τόσο
μεγαλύτερο είναι το όφελος για τις επιχειρήσεις που καταναλώνουν
ρεύμα. Κι αυτό γιατί με τη σειρά τους θα απολαμβάνουν χαμηλότερο
κόστος λειτουργίας και παραγωγής, άρα θα γίνουν περισσότερο
ανταγωνιστικές.

– Η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
αποδεικνύεται η πιο αξιόπιστη λύση σε σχέση με την ανάπτυξη των,
πολλά, επίσης, υποσχόμενων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα πρόσφατα
παραδείγματα με τις αθρόες αδειοδοτήσεις σε αγρότες -που οδήγησαν
σε αδιέξοδα- αλλά και το γεγονός ότι η κατασκευή των αιολικών
συστημάτων γίνεται από ευρωπαϊκές εταιρίες αποτελούν τρανταχτές
αποδείξεις της σοβαρότητας και της φερεγγυότητας που διασφαλίζουν
οι επενδύσεις των αιολικών πάρκων.

– Οι τοπικές κοινωνίες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη
διείσδυσης των ΑΠΕ και δη των αιολικών. Η ανάπτυξή τους στη χώρα
μας πείθει τους κατοίκους πως δεν ισχύουν τα σενάρια περί βλαβών
στην υγεία ή της ζημιάς στην αισθητική των τοπίων. Εξάλλου, οι
ανταποδοτικοί πόροι που εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση συνδράμει
τα μέγιστα στην ανάπτυξη των περιοχών.


Πηγή: ΑΜΠΕ