ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (28/03/15)

syntoma-28-03-15-2075388

LAMDA DEVELOPMENT
Βελτίωση κερδοφορίας το 2014

Συνεχίστηκε και το 2014 η ανάκαμψη της κερδοφορίας του ομίλου της Lamda Development, με σημείο αναφοράς τη βελτιωμένη πορεία των τριών εμπορικών κέντρων. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες ζημίες του ομίλου περιορίστηκαν σημαντικά σε 23,5 εκατ. ευρώ, έναντι 48,6 εκατ. ευρώ το 2013, όταν είχε προκύψει και η εφάπαξ λογιστική επιβάρυνση ύψους 11,8 εκατ. ευρώ, που αφορούσε στην αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας, λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολογίας από το 20% στο 26%. Η μείωση των ζημιών οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στη μείωση των λογιστικών ζημιών που κατέγραψε η εισηγμένη από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους.

ΟΛΘ
Αύξηση στη διακίνηση κοντέινερ

Aνοδο 9,87% σημείωσε η δραστηριότητα της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά το πρώτο δίμηνο του έτους. Ειδικότερα, το φετινό διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου διακινήθηκαν 52.310 εμπορευματοκιβώτια, έναντι 47.610 κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Θετικά κινήθηκε και ο τομέας του γενικού φορτίου, καθώς καταγράφεται αύξηση της τάξεως του 0,84% σε 619.606 τόνους, έναντι 614.424 τόνους το 2014.

MLS
Κέρδη 1,68 εκατ. με αύξηση τζίρου

Αύξηση 43,58% παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους της MLS Πληροφορική το 2014, που ανήλθαν σε 1,68 εκατ. ευρώ έναντι 1,17 εκατ. ευρώ το 2013. Επίσης, ο κύκλος εργασιών κατά την παρελθούσα χρήση εμφάνισε αύξηση 58% σε σχέση με το 2013 και διαμορφώθηκε στα 14,38 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5,58 εκατ. ευρώ έναντι 5,57 εκατ. ευρώ το 2013. Η MLS Πληροφορική διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και 2,4 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

KLEEMANN HELLAS
Απορρόφηση θυγατρικής

Tην απορρόφηση της 100% θυγατρικής της εταιρείας στην Ελλάδα Moda Lift, η οποία είχε αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία ειδικών ανελκυστήρων για την ελληνική αγορά, ανακοίνωσε η Kleemann Hellas.