ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου στα ΕΛΠΕ

Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου στα ΕΛΠΕ

«Τομή μέσα από τη συνέχεια» είναι το μήνυμα του νέου διοικητικού συμβουλίου των ΕΛΠΕ που συγκροτήθηκε χθες σε σώμα. Το νέο δ.σ. έχει τέσσερα εκτελεστικά μέλη, μοιρασμένα μεταξύ των δύο βασικών μετόχων (Δημοσίου και ομίλου Λάτση). Αυτά είναι ο Ευστάθιος Τσοτσορός που αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου, ο Γρηγόριος Στεργιούλης που αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου και έχουν προταθεί από το ελληνικό Δημόσιο, όπως και ο Ανδρέας Σιάμισιης με θέση αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος προτάθηκε επίσης από το ελληνικό Δημόσιο αλλά αποτελεί πρόσωπο επιλογής του ομίλου Λάτση. Εκτελεστικό μέλος του δ.σ. είναι και ο Γεώργιος Αλεξόπουλος, που εκπροσωπεί τον όμιλο Λάτση. Το διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΠΕ απαρτίζεται επίσης από 7 μη εκτελεστικά μέλη. Πρόκειται για τον Θεόδωρο-Αχιλλέα Βάρδα, εκπρόσωπο του ομίλου Λάτση, τους Στρατή Σαφείρη, Γεώργιο Μαλόγλου και Σωτήρη Κοντονάσιο, εκπροσώπους του Δημοσίου, τον Παναγιώτη Οφθαλμίδη και Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και τους Θεόδωρο Πανταλάκη και Σπυρίδων Παντελιά που εκπροσωπούν τους μετόχους μειοψηφίας.

Η σύνθεση του νέου δ.σ. των ΕΛΠΕ εμφανίζει «καινοτομίες» σε σχέση με τις πρακτικές που εφάρμοζαν οι δύο μέτοχοι στο πλαίσιο μιας «άτυπης» συμφωνίας μέχρι σήμερα. Η βασικότερη εξ αυτών είναι ότι για πρώτη φορά ο διευθύνων σύμβουλος αποτελεί πρόσωπο επιλογής του Δημοσίου, καθώς είθισται να προτείνεται από το Δημόσιο αλλά να τον επιλέγει ο όμιλος Λάτση. Σε αντιστάθμισμα αυτού, ο όμιλος Λάτση εκπροσωπείται πλέον στο δ.σ. με δύο εκτελεστικά μέλη, τον κ. Βάρδα που έχει προταθεί από τον ίδιο και τον κ. Σιάμισιη. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο κ. Ευστάθιος Τσοτσορός αναλαμβάνει καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου, δεδομένου ότι ο προκάτοχός του κ. Γιάννης Παπαθανασίου δεν είχε. Κύκλοι των ΕΛΠΕ, τόνιζαν χθες ότι πρόθεση της νέας διοίκησης είναι η «τομή μέσα από τη συνέχεια» και η αναβάθμιση του πρωτοποριακού ενεργειακού ρόλου του ομίλου στην προσπάθεια για τη θετική διέξοδο από την κρίση και την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας.