ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συρρίκνωση ζημιών για ΑΓΕΤ Ηρακλής το πρώτο τρίμηνο

Συρρίκνωση ζημιών για ΑΓΕΤ Ηρακλής το πρώτο τρίμηνο

Σημαντική υποχώρηση σημείωσαν οι ζημίες του ομίλου ΑΓΕΤ Ηρακλής κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου τριμήνου, καθώς περιορίστηκαν σε ζημίες μετά από φόρους ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 12,8 εκατ. κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αντίστοιχα, η μητρική εταιρεία κατέγραψε ζημίες 1,9 εκατ., έναντι ζημιών 9,1 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014. Πάντως, οι πωλήσεις του ομίλου εξακολούθησαν να υποχωρούν, καθώς δεν ξεπέρασαν τα 49,8 εκατ., μειωμένες κατά 14,3% έναντι του προηγούμενου έτους, όταν είχαν ανέλθει σε 58,1 εκατ. Σε επίπεδο μητρικής, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 43,7 εκατ., υποχωρώντας κατά 15,4% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, όταν είχαν ανέλθει σε 51,6 εκατ.

Πάντως, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, η ΑΓΕΤ καταγράφει πλέον κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) της τάξεως των 3,4 εκατ. (όμιλος), έναντι ζημιών 6,6 εκατ. κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η μείωση του κύκλου εργασιών κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο αποδίδεται στον μειωμένο όγκο των εξαγωγών και των εγχώριων πωλήσεων.