ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στην κερδοφορία για τα Ελληνικά Πετρέλαια

Επιστροφή στην κερδοφορία για τα Ελληνικά Πετρέλαια

Σε 55 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά συγκρίσιμα κέρδη των ΕΛΠΕ στο α΄ τρίμηνο του έτους, έναντι ζημιών το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, ως αποτέλεσμα των ισχυρών περιθωρίων διύλισης, των αυξημένων εξαγωγών και των βελτιωμένων αποδόσεων από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διοίκηση του ομίλου σημειώνει, πάντως, ότι οι συνθήκες, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά των πετρελαιοειδών, παραμένουν ευμετάβλητες με σημαντικές προκλήσεις και κινδύνους για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, που απεικονίζουν τη λειτουργία, ανήλθαν σε 205 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των επιδόσεων του κλάδου Διύλισης, ενώ τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 55 εκατ. ευρώ.

Θετικά ήταν και τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, τα οποία επηρεάστηκαν από ζημίες αποτίμησης αποθεμάτων ύψους 49 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 155 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 18 εκατ. ευρώ. Οι ταμειακές ροές επηρεάστηκαν από τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, κυρίως εν όψει του προγράμματος συντήρησης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου στο β΄ τρίμηνο 2015, καθώς και την αύξηση των αποθεμάτων στο πλαίσιο της εμπορικής αριστοποίησης (contango trading). Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 2,1 δισ. ευρώ, μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 54%. Παρά τις βελτιωμένες ταμειακές ροές των τελευταίων τριμήνων, οι συνθήκες ρευστότητας στην ελληνική οικονομία συνεχίζουν να δημιουργούν δυσανάλογη επιβάρυνση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τη θέση του ομίλου. H αύξηση της ζήτησης για προϊόντα, κυρίως στην Ευρώπη, το χαμηλό κόστος ενέργειας, λόγω των μειωμένων τιμών αργού και οι βελτιωμένες συνθήκες προσφοράς πρώτων υλών, όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, οδήγησαν σε περαιτέρω ισχυροποίηση τα διεθνή περιθώρια διύλισης κατά το α΄ τρίμηνο, με τα περιθώρια διύλισης Μεσογείου να καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα 20αετίας σε επίπεδο α΄ τριμήνου.

Στα θετικά αποτελέσματα τριμήνου συνέβαλε και η αύξηση της ζήτησης καυσίμων το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω πετρελαίου θέρμανσης. Οι καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος λόγω κυρίως διεθνών τιμών, καλύτερης λειτουργίας του συστήματος επιδόματος θέρμανσης και της μείωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης, οδήγησαν σε διπλασιασμό της ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης, με την εγχώρια αγορά καυσίμων να σημειώνει σημαντική άνοδο κατά 22%, στα 1,9 εκατ. τόνους. Σταθερή, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρέμεινε η ζήτηση για καύσιμα κίνησης. Οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς σημείωσαν αύξηση 25%, κυρίως λόγω αυξημένης ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και αύξησης μεριδίων σε βασικά προϊόντα, ενώ οι εξαγωγές στα 1,9 εκατ. τόνους, αυξημένες κατά 40%, οδήγησαν τις συνολικές πωλήσεις στα 3,6 εκατ. τόνους (+30%). Αναφορικά με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία Socar, η διοίκηση του ομίλου αναφέρει ότι η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών διαδικασιών.

Αναφερόμενη στο πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου, η Διοίκηση δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη της εταιρείας προς τις οικογένειες των θυμάτων και επανέλαβε τη σημασία που πρέπει να δίνεται διαρκώς στην ασφαλή λειτουργία και διενέργεια όλων των εργασιών συντήρησης, καλώντας όλους τους εργαζομένους και συνεργάτες της να συνδράμουν την προσπάθεια αυτή.

Τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν χθες ότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες το προκαταρκτικό πόρισμα, καθώς επίσης και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απόδοσης ευθυνών, όπου αυτές υπάρχουν.

Ηδη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Διοίκηση κίνησε τις προβλεπόμενες από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας διαδικασίες για τους εννέα εμπλεκόμενους υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη. Εχουν, επίσης, προγραμματιστεί και βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης οργανωτικές αλλαγές που θα ενισχύσουν ουσιαστικά την ασφάλεια και υγιεινή στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ομίλου.