ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόστιμα 1,2 εκατ. από την Κεφαλαιαγορά για παράνομες ανοικτές πωλήσεις

Πρόστιμα 1,2 εκατ. από την Κεφαλαιαγορά για παράνομες ανοικτές πωλήσεις

H Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε χθες το μεγαλύτερο σε αξία πρόστιμο, ύψους 1,218 εκατ. ευρώ, για τις παράνομες ανοικτές πωλήσεις (short selling) που εκδηλώθηκαν στις τέσσερις ελληνικές τράπεζες το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2015. Το πρόστιμο-μαμούθ, που είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα καθώς η έρευνα συνεχίζεται, επεβλήθη στο αμερικανικό Everest Global Fund LP με έδρα το Μαϊάμι. Μέχρι και χθες η Ε.Κ. είχε επιβάλει πρόστιμα που αγγίζουν τις 700.000 ευρώ σε 12 περιπτώσεις παραβατικών συμπεριφορών για ανοικτές πωλήσεις επί των τίτλων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών όταν το σύνολο των υπό έλεγχο συναλλαγών ξεπερνά τις 150, ενώ η συντριπτική πλειονότητα αυτών αφορά ξένα θεσμικά πρόσωπα.

Επίσης επεβλήθησαν πρόστιμα 117.000 ευρώ σε χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες για παραβάσεις του κώδικα της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα πρόστιμα που επεβλήθησαν στο αμερικανικό fund ήταν τα εξής: α) Πρόστιμο 453.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Everest Global Fund L.P. διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E. χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοικτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade), κατά παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης. β) Πρόστιμο 420.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Everest Capital Frontier Markets Fund L.P. διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E. και γ) επέβαλε πρόστιμο 345.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Everest Capital Emerging Markets Fund διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E. χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοικτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade), κατά παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.