ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Stress test και ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών το φθινόπωρο

stress-test-kai-anakefalaiopoiisi-trapezon-to-fthinoporo-2093186

Με βάση το μοντέλο του 2012, δηλαδή κεφαλαιακή ενίσχυση των βιώσιμων τραπεζών και διάσπαση-εκκαθάριση των μη βιώσιμων, θα πραγματοποιηθεί η νέα ανακεφαλαιοποίηση των εγχώριων τραπεζών. Ετσι, μπαίνει τέλος στη μεγάλη ανησυχία για ένα γενικευμένο οριζόντιο «κούρεμα» όλων των καταθέσεων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών η νέα συμφωνία προβλέπει τη διάθεση πόρων έως 25 δισ. ευρώ, ενώ η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία την κοινοτική οδηγία του 2014 για την εξυγίανση τραπεζών, η οποία θα έπρεπε ήδη από τις αρχές του χρόνου να έχει ενσωματωθεί. Η νέα οδηγία προβλέπει ότι το 8% των αναγκών μιας τράπεζας θα πρέπει να καλυφθεί (bail in) από το παθητικό (δηλαδή, τις υποχρεώσεις της τράπεζας), κατά προτεραιότητα από τους μετόχους, τους κατόχους ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, και, αν αυτό δεν επαρκεί, θα πρέπει να επιβαρυνθούν οι κάτοχοι κύριων ομολόγων, καθώς και οι καταθέτες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση των 100.000 ευρώ. Η οδηγία εισάγει το bail in, αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιεί το πλαίσιο προστασίας για τις «εγγυημένες καταθέσεις», δηλαδή καλύπτει καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ ανά συνδικαιούχο καταθέτη – ανά πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών.

Επιτελικά στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι δεν θα τεθεί ζήτημα «κουρέματος» καταθέσεων ούτε για τους λογαριασμούς άνω των 100.000 ευρώ. Αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο, σημειώνουν, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν αποτελεί το πιθανότερο ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου Κορυφής, η ΕΚΤ, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, μετά το καλοκαίρι θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της κατάστασης των τραπεζών, μέσω stress test, και με βάση τα ευρήματα θα καθορίσουν τις κεφαλαιακές ανάγκες της κάθε τράπεζας. Εν συνεχεία, σε συνεργασία με τις διοικήσεις θα συζητηθούν οι δυνατότητες κάλυψης μέρος των αναγκών από εσωτερικές ενέργειες (πωλήσεις θυγατρικών, μείωση δαπανών, αποχώρηση από αγορές του εξωτερικού κ.ά.), και το υπόλοιπο των κεφαλαιακών αναγκών θα πρέπει να καλυφθεί από ιδιώτες μετόχους. Αν οι τράπεζες δεν τα καταφέρουν να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, τότε θα ενεργοποιηθεί το bail in, και όσες κριθούν βιώσιμες (δηλαδή εμφανίζουν θετικά κεφάλαια μετά το bail in) θα ανακεφαλαιοποιηθούν από το πακέτο των 25 δισ. ευρώ. Αντίθετα, όσες δεν κριθούν βιώσιμες θα διασπαστούν, με το κακό κομμάτι να περνά σε εκκαθάριση και το καλό (οι καταθέσεις και τα εξυπηρετούμενα δάνεια) να μεταφέρονται σε άλλη τράπεζα. Στην περίπτωση που οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιηθούν αποκλειστικά από τον δημόσιο τομέα, ο σχεδιασμός προβλέπει την επιστροφή των τραπεζών σε ιδιωτικά χέρια μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιβάλλεται ο αποκλεισμός κάθε κυβερνητικής εμπλοκής στη διοίκηση και διαχείριση των τραπεζών.

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν στην «Κ» ότι το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών που εκτιμήθηκε σε 10 έως 25 δισ. ευρώ προκάλεσε αρνητική έκπληξη στους επενδυτές, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι θα πρέπει να περιμένουμε να διαπιστωθούν οι πραγματικές επιπτώσεις στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την δυναμική της οικονομίας από την αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών, καθώς και τη μεθοδολογία που θα επιλέξει η ΕΚΤ. Αναλυτές θεωρούν πιθανή τη διατήρηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ενώ αντίθετα οι μικρότερες τράπεζες (Attica Bank και συνεταιριστικές) πιθανότατα θα απορροφηθούν.

Η Fitch σε ανάλυσή της σημειώνει ότι η ενσωμάτωση της οδηγίας για την εξυγίανση τραπεζών (Bank Recovery and Resolution Directive-BRRD) φανερώνει την πρόθεση ότι η αναδιάρθρωση-εξυγίανση τραπεζών θα γίνει με το bail in των μη εξασφαλισμένων ομολόγων.