ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κεφαλαίου συζητά η ΑΝΕΚ Lines

Αύξηση κεφαλαίου συζητά η ΑΝΕΚ Lines

Σε έκτακτη γενική συνέλευση θα τεθεί το ζήτημα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ Lines, καθώς η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες, με αντικείμενο την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εισηγμένης. Πάντως, επί του παρόντος, δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης, αλλά ούτε και το ποσό της αύξησης, καθώς αμφότερα είναι συνάρτηση του σταδίου ωρίμανσης των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το πέρας του φετινού πρώτου τριμήνου, η ΑΝΕΚ Lines εμφάνιζε συνολικό τραπεζικό δανεισμό της τάξεως των 277 εκατ. ευρώ, επί συνολικών υποχρεώσεων 379 εκατ. ευρώ.

Τα κοινοπρακτικά δάνεια της εταιρείας, συνολικού αρχικού ποσού 245 εκατ. ευρώ, συνάφθηκαν το 2008 με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου) και 8ετή διάρκεια. Η τελική ημερομηνία αποπληρωμής τους έχει οριστεί η 31η Μαρτίου 2016. Επιπλέον, στη χρήση 2010 συνάφθηκε ενυπόθηκο δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου αρχικού ποσού 40 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, η ΑΝΕΚ πούλησε δύο πλοία («Σοφοκλής Β.» και «Λευκά Ορη») έναντι 21 εκατ. ευρώ, ποσό με το οποίο μειώθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός.