ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες της Κοινότητας των Green Angels η Xerox Hellas

Στις περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες της Κοινότητας των Green Angels η Xerox Hellas

«Η μέριμνα για το περιβάλλον είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της Xerox και αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της σε κάθε δραστηριότητα της εταιρείας. Συνεπώς η Xerox, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει πρωτίστως στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας μας». Είναι μέρος της δήλωσης του διευθύνοντος σύμβουλου της Xerox Hellas, κ. Βασίλη Ραμπάτ, κατά την πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας, με την οποία μάς επισημαίνει και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τη Xerox Hellas η συμμετοχή της στον αρχικό πυρήνα της Green Angels, της «Πρωτότυπης Ελληνικής Κοινότητας Περιβαλλοντικά Υπεύθυνων Επιχειρήσεων», που την ίδρυσαν η ICAP Group και η GREENIT Environmental και, όπως είναι γνωστό, η επίσημη έναρξή της έγινε στην Αθήνα με λαμπρή τελετή στις 26 Μαΐου 2015. Στον αρχικό πυρήνα της Κοινότητας συμμετέχουν 17 επιχειρήσεις απ’ όλους τους κλάδους της οικονομίας, που καλλιεργούν με εμμονή και αποφασιστικότητα την εταιρική υπευθυνότητα για έναν καλύτερο κόσμο, ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Xerox Hellas, «βοηθάμε τους πελάτες μας να δουλεύουν πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και πιο απλά, έτσι ώστε η εργασία τους να είναι επικερδής, με λιγότερες όμως επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Την Κοινότητα των Green Angels έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Ομιλος Χρηματιστηρίων Αθηνών, ενώ υποστηρίζεται και από την Πανελλήνια Ενωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η στήριξη που παρέχει ως επιστημονικός συνεργάτης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο και έχει αναπτύξει αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό εξειδικευμένη μεθοδολογία -η οποία είναι μοναδική για τα διεθνή δεδομένα-, βάσει της οποίας εκτιμάται η περιβαλλοντική επίδοση.

Η ενθάρρυνση και η βοήθεια που παρέχει η Green Angels στις επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιώσουν την περιβαλλοντική επίδοσή τους, είναι συγκεκριμένη και ουσιαστική. Ειδικότερα, αναλαμβάνει τα εξής: την Ανάλυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τον Εντοπισμό των διαδικασιών με τη μεγαλύτερη κατανάλωση πόρων, το Στρατηγικό Πλαίσιο για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, τη διαμόρφωση Πλάνου Ενεργειών για την Υλοποίηση του Στρατηγικού Πλαισίου μέσα από έργα που μειώνουν το κόστος, βελτιώνουν τις διαδικασίες, ενώ παράλληλα εκπαιδεύουν για την περιβαλλοντική διαχείριση. Επίσης, μέσω της μεθοδολογίας του ΕΜΠ, αναλαμβάνει τη Συστηματική Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Τέλος, παρέχει τη Δυνατότητα Πιστοποίησης του Ανθρακικού Αποτυπώματος, βάσει του ISO 14064.