ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: αλλαγές στις συμβάσεις συνεργασίας εταιρειών καυσίμων – πρατηρίων

epitropi-antagonismoy-allages-stis-symvaseis-synergasias-etaireion-kaysimon-amp-8211-pratirion-2095301

Δεκτές έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού τις τρεις δεσμεύσεις που πρότειναν να αναλάβουν εννέα εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για τις μισθώσεις που συνάπτουν με τους ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων. Με την ανάληψη αυτών των δεσμεύσεων οι εταιρείες γλιτώνουν τα πρόστιμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τα οποία πάντως μπορούν ανά πάσα στιγμή να επιβληθούν στην περίπτωση που οι εταιρείες παραλείψουν να συμμορφωθούν. Οι εταιρείες που ανέλαβαν τις δεσμεύσεις είναι οι ακόλουθες: Ελληνικά Καύσιμα ΑΕΕ (πρώην BP Hellas), ΕΚΟ ΑΒΕΕ, Αvinoil ΑΒΕΝΕΠ, Coral A.E. (πρώην Shell Hellas), Cyclon Ελλάς Α.Ε., Ελινόιλ Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Α.Ε., Αegean Oil, Mamidoil-Jetoil Α.Ε. και Ρεβόιλ ΑΕΕΠ.

Η έρευνα

Υπενθυμίζεται πως η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού είχε δείξει ότι οι εν λόγω εταιρείες εφάρμοζαν την ακόλουθη πρακτική: μίσθωναν το οικόπεδο/πρατήριο από τον πρατηριούχο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο. Ταυτόχρονα ή μερικές ημέρες αργότερα, σύναπταν σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με τον πρατηριούχο και στο ίδιο ιδιωτικό συμφωνητικό ή με άλλη σύμβαση παραχώρησης χρήσης ακινήτου υπεκμίσθωναν το ακίνητο στον ίδιο πρατηριούχο ή άλλο συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο. Οι δε συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας συμφωνούσαν να έχουν διάρκεια άνω της πενταετίας ή να τρέπονται σε αορίστου χρόνου διά σιωπηρής παρατάσεως. Στην πραγματικότητα, διά του «τεχνάσματος» εκμίσθωσης και ταυτόχρονης υπεκμίσθωσης του οικοπέδου/πρατηρίου, ώστε αυτό να παρουσιάζεται ως ιδιοκτησία της εταιρείας, παρακάμπτεται το όριο των πέντε ετών στη σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας.

Οι δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν είναι οι εξής: α) Να απέχουν στο μέλλον από τη σύναψη συμβάσεων τέτοιου τύπου (με μεγαλύτερη της 5ετίας διάρκεια), β) να προβούν στη σταδιακή λήξη της ισχύος των εν λειτουργία συμβάσεων, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε συνάρτηση με τον χρόνο σύναψής τους και γ) να ενημερώσουν τους αντισυμβαλλόμενους πρατηριούχους για τον χρόνο και τη διαδικασία λύσης των επίμαχων συμβάσεων.