Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

54" χρόνος ανάγνωσης

Σε ανασύσταση της Ομάδας Διαχείρισης Εργου για την απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας προχώρησε η κυβέρνηση με πράξη υπουργικού συμβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του νόμου για τη νέα δανειακή σύμβαση η Ελλάδα καλείται έως τον Σεπτέμβριο να εγκρίνει οδικό χάρτη για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2016 θα πρέπει να έχει θεσπισθεί η δευτερογενής νομοθεσία. Η Ομάδα Διαχείρισης Εργου αποτελείται από τους Ευστ. Ζαφείρη, γ.γ. Βιομηχανίας, Φρ. Κουτεντάκη, προϊστάμενο του οικονομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και Χρ. Μπαριτάκη, γενική γραμματέα του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Στην ομάδα συμμετέχουν κατά περίπτωση ως εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων οι εξής: Κ. Πουλάκης, γ.γ. του υπουργείου Εσωτερικών, Δ. Τσουκαλάς, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Δ. Αναγνωστάκης, γ.γ. Δημόσιας Τάξης, Ι. Θεοτοκάς, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας, Γ. Ζαχαράτος, επίσης αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας, Γ. Δέδες, γενικός γραμματέας Υποδομών, Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, αναπληρώτρια γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού, Γ. Σπάθης, γ.γ. Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Απ. Αλεξόπουλος, γ.γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Ε. Κλαμπατσέα, γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Σπ. Κοκκινάκης, γ.γ. του υπουργείου Υγείας.