ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

metoches-poy-xechorisan-2101103

ΕΧΑΕ
Στο Λονδίνο

Περισσότερες από 900.000 μετοχές των Ελληνικών Χρηματιστηρίων άλλαξαν χέρια αυτή την εβδομάδα. Ταυτόχρονα ο τίτλος της εισηγμένης παρουσίασε εβδομαδιαία άνοδο 4,53%. Η διοίκηση της μητρικής εταιρείας του Χ.Α. διοργάνωσε την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Λονδίνο το 10ο οδοιπορικό παρουσιάσεων για 29 εισηγμένες. Η προσέλευση των ξένων διαχειριστών κεφαλαίων κρίθηκε ικανοποιητική, εάν ληφθούν υπ’ όψιν οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία.

ΕΛΠΕ
Κέρδη 93 εκατ.

Aγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τη μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων, με αποτέλεσμα η μετοχή να ενισχυθεί 10,41% και να υπερβεί τα επίπεδα των 5 ευρώ. Στη διάρκεια του α’ εξαμήνου εμφάνισε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 93 εκατ. από ζημίες 72 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η τραπεζική αργία και οι συνεχιζόμενοι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στις 29 Ιουνίου, αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα κατά το β΄ 6μηνο του έτους.

Επίλεκτος
Πρόβλημα το κόστος

Ρευστοποιήσεις εκδηλώθηκαν για τη μετοχή της εισηγμένης «Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία», με αποτέλεσμα να καταγράψει εβδομαδιαίες απώλειες 5,12%. Ταυτόχρονα, σε χαμηλά επίπεδα παραμένει η εμπορευσιμότητα της μετοχής, ενώ ο όμιλος καταγράφει ζημιογόνο αποτέλεσμα και την τρέχουσα οικονομική χρήση. Γενικότερα, ο κλάδος των κλωστών έχει επηρεαστεί δραματικά από την τιμολογιακή πολιτική της, καθώς το ενεργειακό κόστος εξουθενώνει τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Χαλκόρ
Ζημίες 4,7 εκατ.

Ανοδική πορεία κατέγραψε η μετοχή της Χαλκόρ τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ο τίτλος της επιχείρησης ενισχύθηκε 12,37%. Ο θυγατρικός όμιλος της Viohalco στη διάρκεια του α΄ εξαμήνου παρουσίασε ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους 4,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 15,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014. Για το υπόλοιπο του 2015, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα συνεχίσουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό τους στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς τους σε νέες αγορές.