ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτιωμένα οργανικά κέρδη για Eurobank το δεύτερο τρίμηνο

veltiomena-organika-kerdi-gia-eurobank-to-deytero-trimino-2103564

Η Eurobank το δεύτερο τρίμηνο παρουσιάζει αύξηση εσόδων, μείωση δαπανών αλλά και των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σημειώνεται ότι ακόμα οι τράπεζες δεν έχουν δημοσιεύσει τις λογιστικές καταστάσεις καθώς έχει δοθεί παράταση εν αναμονή της κεφαλαιακής εξασφάλισης των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.

Οπως προκύπτει από παρουσίαση του ομίλου στο τέλος Ιουνίου, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,4% και ανήλθαν στα 378 εκατ. ευρώ (από 373 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο), ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα και της αύξησης του περιθωρίου χορηγήσεων έναντι του α΄ τριμήνου 2015.

Οι συνολικές δαπάνες του ομίλου μειώθηκαν κατά 0,5% σε σχέση με του α΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν στα 247 εκατ. ευρώ. Παρά την αβεβαιότητα που κυριάρχησε το δεύτερο τρίμηνο, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν στα 119 εκατ. ευρώ από 391 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στο 34,3% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων από 34% στο τέλος του α΄ τριμήνου.

Οι χορηγήσεις δανείων πριν από προβλέψεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες και διαμορφώθηκαν στα 52,8 δισ. ευρώ ενώ τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαμορφώθηκαν σε 27,4 δισ. ευρώ και 25,3 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Σημαντική μείωση παρουσίασαν οι καταθέσεις (-3,9 δισ. ευρώ), απόρροια της πολιτικής αστάθειας και των εκροών που καταγράφηκαν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα ιδίως κατά την περίοδο του Ιουνίου. Στο τέλος Ιουνίου οι καταθέσεις της Eurobank ανήλθαν στα 31 δισ. ευρώ. Λόγω των δυσμενών συνθηκών η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα αυξήθηκε από 29,1 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου στα 32,7 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, εκ των οποίων τα 9,8 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ και τα 22,9 δισ. από τον μηχανισμό ELA. Ωστόσο η εικόνα έχει βελτιωθεί, καθώς μετά την επιβολή των περιορισμών οι συνθήκες ρευστότητας για τις τράπεζες βελτιώθηκαν, με τη χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα για τη Eurobank στο τέλος Σεπτεμβρίου να περιορίζεται στα 31,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 22,2 δισ. ευρώ από τον ELA.