ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς ενοποίηση οι εκκαθαρίσεις των τραπεζών από την ΤτΕ

pros-enopoiisi-oi-ekkathariseis-ton-trapezon-apo-tin-tte-2103826

Στη λειτουργική ενοποίηση των 12 ειδικών εκκαθαριστών που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της ανάκτησης, των προβληματικών δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών που τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης, προχωρεί άμεσα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κεντρική τράπεζα εξετάζει δύο επιλογές:

α) Τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή εξειδικευμένης εταιρείας που θα αναλάβει τον συντονισμό των επιμέρους εκκαθαριστών.

β) Την αναβάθμιση της ειδικής εκκαθάρισης της ΑΤΕ, προκειμένου να αποτελέσει την πλατφόρμα στην οποία θα ενοποιηθούν οι υπόλοιπες 11 ειδικές εκκαθαρίσεις. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η ΑΤΕ είναι πιθανό να ενισχυθεί και με εξειδικευμένους συμβούλους για να βοηθήσουν το δύσκολο έργο του συντονισμού. Σημειώνεται ότι η ΑΤΕ έχει με διαφορά το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο, περίπου 4,5 δισ. ευρώ σε σύνολο υπό εκκαθάριση χαρτοφυλακίων ύψους 8,2 δισ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η ΑΤΕ Leasing κ.ά.), διαχειρίζεται τριπλάσιο αριθμό λογαριασμών από τις άλλες εκκαθαρίσεις, διαθέτει τις σχετικές υποδομές και εμφανίζει πολύ καλά αποτελέσματα στις εισπράξεις δανείων.

Η κεντρική τράπεζα θα οριστικοποιήσει την επιλογή της το επόμενο διάστημα καθώς η αναμόρφωση του σημερινού πλαισίου λειτουργίας των εκκαθαρίσεων αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας.

Σύμφωνα με το νέο μνημόνιο: «Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναθέσει σε έναν μόνο ειδικό εκκαθαριστή να μεριμνήσει για την αποτελεσματική επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων από τους μεμονωμένους εκκαθαριστές. Θα θεσπιστεί καθεστώς αμοιβών βάσει επιδόσεων για όλους τους ειδικούς εκκαθαριστές, σε διαβούλευση με το ΤΧΣ, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ανακτήσεις». Σημειώνεται ότι το σχέδιο αφορά τον συντονισμό και την ενιαία λειτουργία των επιμέρους εκκαθαρίσεων και όχι τη νομική συγχώνευσή τους. Με την προωθούμενη αλλαγή επιδιώκεται να μεγιστοποιηθούν οι εισπράξεις μειώνοντας ταυτόχρονα το σχετικό κόστος.

Οι ειδικές εκκαθαρίσεις έχουν αναλάβει τα προβληματικά στοιχεία του ενεργητικού τραπεζών που τέθηκαν εκτός λειτουργίας και απορροφήθηκαν από τις συστημικές τράπεζες. Πρόκειται για το «κακό» κομμάτι της Αγροτικής Τράπεζας, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της Proton Bank, της Probank, της FBB, την Πανελλήνια Τράπεζα καθώς και τις συνεταιριστικές τράπεζες Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Εύβοιας, Λαμίας και Λέσβου – Λήμνου. Οι παραπάνω ειδικές εκκαθαρίσεις διαχειρίζονται συνολικά ένα χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ. Στόχος των εκκαθαρίσεων είναι να εισπράξουν, μέσω ρυθμίσεων και ειδικών διευθετήσεων, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και να ρευστοποιήσουν ακίνητα και άλλες συμμετοχές που περιλαμβάνονταν στα υπό εκκαθάριση στοιχεία ενεργητικού. Τις σχετικές εισπράξεις τις καταβάλλουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και κατ’ επέκταση στο Δημόσιο.