Απλοποίηση διαδικασιών για κρατικές ενισχύσεις σε τουριστικές επενδύσεις ζητεί ο ΣΕΤΕ

Απλοποίηση διαδικασιών για κρατικές ενισχύσεις σε τουριστικές επενδύσεις ζητεί ο ΣΕΤΕ

1' 52" χρόνος ανάγνωσης

Την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης υπαγωγής αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και καταβολής των αναλογουσών πληρωμών στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις ζητεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Σύνδεσμος προτείνει την απλοποίηση του φακέλου αιτήματος υπαγωγής και τον εξορθολογισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την επάρκεια στελέχωσης για την τήρηση των προθεσμιών, την κατάρτιση και δημοσιοποίηση οδηγού διενέργειας ελέγχου, την πιστοποίηση ελεγκτών και τη δημιουργία μητρώου ελεγκτών. Επιπλέον, θεωρεί απαραίτητες την ενεργοποίηση της δυνατότητας διενέργειας των ελέγχων και από εξωτερικούς πιστοποιημένους ελεγκτές, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, την περιοδική επαναπιστοποίηση ως προϋπόθεση διατήρησης των ελεγκτών στο μητρώο, την παροχή ουσιαστικών κινήτρων για εγγραφή στο μητρώο ελεγκτών και την τήρηση μητρώου επιχειρήσεων προς καταβολή της χρηματοδότησης.

Παράλληλα, ο ΣΕΤΕ τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαφάνεια των διαδικασιών με δυνατότητα ελέγχου από τους επενδυτές. Αυτό θα γίνει με την τήρηση της προτεραιότητας διενέργειας ελέγχων και καταβολής της ενίσχυσης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και την παροχή της δυνατότητας πρόσβασης των επενδυτών μέσω του Διαδικτύου και σε πραγματικό χρόνο σε δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων που αφορούν την πορεία υλοποίησης και τη διοικητική κατάσταση αιτημάτων και ελέγχων. Κατά τον Σύνδεσμο, για την εκκαθάριση των υφιστάμενων οικονομικών δεσμεύσεων που προκύπτουν για το Δημόσιο από εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια ύψους περίπου 4,7 δισ. ευρώ, θα πρέπει άμεσα να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των σχεδίων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα με την εκκαθάριση περιπτώσεων με ουσιαστική αδυναμία υλοποίησης. Ως τρεις βασικοί παράγοντες για την εκκαθάριση τίθενται η διακοπή λειτουργίας ή πτώχευσης επιχειρήσεων, η μηδενική πρόοδος υλοποίησης και η αδυναμία διασφάλισης της απαραίτητης χρηματοδότησης ή και της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας ο ΣΕΤΕ ζητεί να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ειδικού ταμείου χρηματοδότησης επενδύσεων στον τουρισμό με συγκέντρωση και ιδιωτικών κεφαλαίων για τη μόχλευση των δημοσίων πόρων. Το ταμείο, συμπληρώνει, θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί επιμέρους μορφές ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων με ενδεχόμενη συμμετοχή στο κεφάλαιο, δανεισμό ή και παροχή έκδοσης εγγυήσεων.

Εξάλλου, ο ΣΕΤΕ διοργανώνει σήμερα και αύριο τον πρώτο μαραθώνιο ανάπτυξης εφαρμογών για τον τουρισμό, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη το 14ο συνέδριό του με θέμα «Τουρισμός: η κιβωτός της ελληνικής οικονομίας».