ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτάσεις ΡΑΕ για περιορισμούς στην αλλαγή προμηθευτή ρεύματος

protaseis-rae-gia-periorismoys-stin-allagi-promitheyti-reymatos-2107157

Περιορισμούς στην αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές εισηγείται η ΡΑΕ, σε μια προσπάθεια διαχείρισης της εκτόξευσης των οφειλών από ανεξόφλητους λογαριασμούς, φαινόμενο, που όπως επισημαίνει, «τείνει να προκαλέσει ασφυξία ταμειακής ρευστότητας στην ενεργειακή αγορά αλλά και στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον». Η παρέμβαση της ΡΑΕ είναι αποτέλεσμα σχετικού αιτήματος της ΔΕΗ, οι ανεξόφλητες οφειλές της οποίας έχουν φτάσει τα 2 δισ. ευρώ, με ένα μεγάλο μέρος από αυτές να προέρχεται από καταναλωτές που επιλέγουν να αλλάξουν προμηθευτή, αφήνοντας τα «φέσια» στη ΔΕΗ.

Χθες η ΡΑΕ έβγαλε σε δημόσια διαβούλευση τρεις προτάσεις για τη διαχείριση του προβλήματος, οι οποίες στηρίζονται σε έρευνα που έχει πραγματοποιήσει μέσω ερωτηματολογίου στις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές 15 χωρών-μελών της Ε.Ε. σχετικά με τις πρακτικές αντιμετώπισης του θέματος σε αυτές.

Η πρώτη πρόταση αφορά την αναστολή αλλαγής προμηθευτή εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με την εφαρμογή αυτή της πρότασης, ο υφιστάμενος προμηθευτής μπορεί να ζητήσει από τον Διαχειριστή του Συστήματος να αναστείλει την αλλαγή προμηθευτή πελάτη του που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και η εντολή να ενεργοποιηθεί ξανά όταν αυτές εξοφληθούν. Στην ευρωπαϊκή πρακτική, όπως παρουσιάζεται από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της ΡΑΕ, δεν έχει υιοθετηθεί παρόμοιο μέτρο, πλην της Μεγάλης Βρετανίας και της Ουγγαρίας.

Η δεύτερη πρόταση αναφέρεται στην περιορισμένη αναστολή αλλαγής προμηθευτή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στην πρώτη περίπτωση η μερική αναστολή προτείνεται όταν η ληξιπρόθεσμη οφειλή υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου του καταναλωτή, το οποίο δεν προσδιορίζεται. Στη δεύτερη περίπτωση η μερική αναστολή προτείνεται, όταν ανεξαρτήτως του ύψους της ληξιπρόθεσμης οφειλής, κατά την υποβολή της δήλωσης αλλαγής προμηθευτή έχει ήδη δοθεί εντολή απενεργοποίησης του μετρητή από τον υφιστάμενο προμηθευτή ή όταν λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών είχε ήδη διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η αναστολή στις δύο αυτές περιπτώσεις ισχύει μέχρι την εξόφληση ή τον διακανονισμό της οφειλής προς τον υφιστάμενο προμηθευτή και η εντολή για την άρση της αναστολής θα πρέπει να δίνεται από τον ίδιο προμηθευτή που τη ζήτησε.

Η τρίτη πρόταση της ΡΑΕ, προβλέπει τη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή μετά από διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με ποινή την αποσύνδεση με εντολή του προηγούμενου προμηθευτή στην περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση, ο υφιστάμενος προμηθευτής δεν αναστέλλει την αλλαγή προμηθευτή σε πελάτη του που έχει ανεξόφλητες οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί διακανονισμός για την πληρωμή τους. Εχει όμως το δικαίωμα να ζητήσει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περίπτωση που δεν τον τηρήσει, παρά το γεγονός ότι αυτός έχει αλλάξει προμηθευτή. Οι προτάσεις έχουν τεθεί προς δημόσια διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και στη συνέχεια η ΡΑΕ θα υποβάλει γνωμάτευση προς τον αρμόδιο υπουργό Ενέργειας Παναγιώτη Σκουρλέτη για την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, ενώ παράλληλα θα εξετάσει και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στον Κώδικα Προμήθειας.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του θέματος αλλαγή προμηθευτή και απλήρωτοι λογαριασμοί στα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. από τα στοιχεία που συνέλεξε η ΡΑΕ μέσω ερωτηματολογίου για 15 εξ αυτών, προκύπτει ότι σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός της Αυστρίας και της Λιθουανίας, δικαίωμα καταγγελίας σύμβασης έχει ο προμηθευτής αλλά τον τεχνικό λόγο τον έχει ο διαχειριστής δικτύου, ο οποίος έχει δικαίωμα να προβεί σε διακοπή ρεύματος αφού έχει ειδοποιηθεί από τον προμηθευτή. Σε όλες σχεδόν τις χώρες δεν απαγορεύεται στον καταναλωτή να αιτηθεί αλλαγής παρόχου οποιαδήποτε στιγμή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Εξαίρεση αποτελούν η Μεγάλη Βρετανία, στην οποία ο καταναλωτής δεν μπορεί να αλλάξει προμηθευτή εφόσον οφείλει χρέος οποιουδήποτε ύψους για περισσότερες από 28 ημέρες. Οταν οφείλει χρέος για 28 ή λιγότερες ημέρες μπορεί να αλλάξει προμηθευτή και το χρέος μεταφέρεται στον νέο προμηθευτή. Στην Ουγγαρία, η αλλαγή προμηθευτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν ο καταναλωτής δεν έχει εξοφλήσει τις οφειλές του στον προηγούμενο.