ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε υποθήκευση ακινήτων προχωρεί η εισηγμένη «Σωληνουργεία Τζιρακιάν»

se-ypothikeysi-akiniton-prochorei-i-eisigmeni-solinoyrgeia-tzirakian-2107849

Την προσημείωση υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της εισηγμένης «Σωληνουργεία Τζιρακιάν Προφίλ» σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 13 Νοεμβρίου 2015 και να εξουσιοδοτήσουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ταυτόχρονα στην ίδια έκτακτη συνέλευση θα κληθούν οι μέτοχοι να εκλέξουν και νέο διοικητικό συμβούλιο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η μετοχή της «Σωληνουργεία» έχει μεταφερθεί στην κατηγορία επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 11.09.2013, σύμφωνα με την από 05.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2012 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της επιχείρησης. Στη διάρκεια του α΄ εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης η εταιρεία εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (7,357 εκατ. ευρώ έναντι 6,281 εκατ. ευρώ), ενώ η αύξηση σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2013 ανέρχεται σε 57% (4,686 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) το φετινό εξάμηνο ανήλθαν σε 91.000 ευρώ έναντι ζημιών 53.000 ευρώ κατά το α΄ εξάμηνο του 2014. Ειδικότερα, το β΄ τρίμηνο του 2015 η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε 123.000 ευρώ έναντι 28.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Οπως υποστηρίζει η εταιρεία: «Η βελτίωση που έχει επιτευχθεί γίνεται περισσότερο εμφανής από το γεγονός ότι η ζημία σε επίπεδο EBITDA κατά το α΄ εξάμηνο του 2013 ήταν 1,050 εκατ. ευρώ». Στη συνέχεια της ανακοίνωσης η εταιρεία τονίζει τα εξής: «Αν λάβουμε υπόψη μας την πτώση των διεθνών τιμών του χάλυβα, η οποία επέδρασε αρνητικά στο αποτέλεσμα λόγω της μείωσης του περιθωρίου στα υφιστάμενα αποθέματα, καθώς και την πολιτική αβεβαιότητα που ανέκοψε την ισχνή ανάπτυξη του 2014, οι λειτουργικές επιδόσεις της εταιρείας αποδεικνύουν ότι η ανασυγκρότησή της ήταν επιτυχής».