ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πακέτο προτάσεων από την Ελληνική Ενωση Επιχειρηματιών

Πακέτο προτάσεων από την Ελληνική  Ενωση Επιχειρηματιών

Φορολόγηση δύο ταχυτήτων για τα νομικά πρόσωπα προτείνει –μεταξύ άλλων– η Ελληνική Ενωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), στο πλαίσιο της τόνωσης της ανάπτυξης και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην οικονομία. Η Ενωση έχει διαμορφώσει ένα πακέτο προτάσεων ώστε η οικονομία να ξεφύγει από το «κλειστό κουτί των δημοσιονομικών μέτρων του μνημονίου», καθώς, όπως αναφέρει, η οποιαδήποτε προσθαφαίρεση μέτρων (μέσω της διαδικασίας των ισοδυνάμων) είναι «μάταιη και πάντα το ίδιο υφεσιακή, λόγω αδυναμίας μείωσης των φόρων, ώστε να δημιουργηθεί γρήγορη ανάπτυξη». Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΝΕ προτείνει:

1. Μείωση των φόρων στο 10% για το επιπλέον εισόδημα των νομικών προσώπων από το δηλωθέν εισόδημα του 2014, λαμβάνοντας υπόψη και τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κάθε χρόνο. Επί της ουσίας προτείνει φορολόγηση δύο ταχυτήτων. Για τα εισοδήματα των νομικών προσώπων έως το 2014 να ισχύει η φορολογία όπως αυτή προβλέπεται από το μνημόνιο. Αλλά για τα επιπλέον εισοδήματα που θα δηλωθούν από το 2015 και μετά η φορολογία να είναι στο 10%, ώστε να υπάρξει κίνητρο για περισσότερες επενδύσεις και κατ’ επέκταση τόνωση της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, μία εταιρεία δήλωσε κέρδη το 2014 ύψους 1.000 ευρώ. Αν το 2015 δηλώσει 1.130 ευρώ και ληφθεί υπόψη ένας ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας 3%, τότε τα 1.030 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται και η επίδραση της ανάπτυξης στα κέρδη της επιχείρησης) να φορολογηθούν με το υφιστάμενο καθεστώς, ενώ τα επιπλέον 100 ευρώ με συντελεστή 10%.

Με τον τρόπο αυτό, εκτός από το κίνητρο για επιπλέον επενδύσεις, η ΕΕΝΕ εκτιμά ότι θα δοθεί κίνητρο και για αύξηση του δηλωθέντος εισοδήματος.

2. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο επιπλέον ποσό που θα πρέπει καταβληθεί από την αύξηση μισθών και προσλήψεων.

3. Μείωση του φόρου υπεραξίας.

4. Μείωση επιδοτήσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αντίστοιχη αύξηση στην απευθείας αναλογική συλλογή φόρων αντί της κεντρικής διοίκησης.

5. Επαναφορά των αντικειμενικών κριτηρίων.