ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο μικροσκόπιο των ελληνικών Αρχών η υπόθεση της Globo

globo--3

Το θέμα της Globo διερευνά η ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με πηγές, ο αν. υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης έχει ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή του ομίλου Globo στα έργα πληροφορικής του ελληνικού Δημοσίου. Οι υπηρεσίες απάντησαν ότι, από τις 23 Οκτωβρίου 2015, που προέκυψε το θέμα, δεν έχει γίνει καμία πληρωμή προς τον όμιλο Globo.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομίας ανέφεραν ότι, μεταξύ των συμβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία με το ελληνικό Δημόσιο, εντάσσονται τα έργα του «ψηφιακού σχολείου» και της «ψηφιοποίησης των ληξιαρχείων». Το έργο του «ψηφιακού σχολείου» ήδη έχει «παγώσει» από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, ενώ η ψηφιοποίηση των ληξιαρχείων έχει αποπερατωθεί. Η εταιρεία Globo Technologies για το έργο της ψηφιοποίησης των ληξιαρχείων θα πρέπει να αποπληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία διεκδικεί περίπου 24 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό, ωστόσο, θα κατευθυνθεί στις ελληνικές τράπεζες, στις οποίες έχουν ενεχυριασθεί έναντι δανεισμού οι σχετικές συμβάσεις. Πάντως, θα απομείνουν μερικά εκατ. ευρώ στην εταιρεία προκειμένου να αποπληρωθούν ορισμένες οφειλές της.

Η Globo Technologies ελέγχεται κατά 49% από την Globo Plc. Η μητρική εταιρεία διέθεσε το 51% των μετοχών της Globo Technologies το 2013 σε στελέχη της τελευταίας (management buy-out), αλλά η συναλλαγή δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι πρόσφατα. Υποστηρίζεται, ωστόσο, ότι το θέμα έχει διευθετηθεί. Τα πάντα, βέβαια, θα κριθούν από τη εκταμίευση των 24 εκατ. ευρώ και, αν η κυβέρνηση καθυστερήσει ή κάνει πίσω στην εκταμίευση, η εταιρεία θα καταρρεύσει, όπως η μητρική.

Στο μεταξύ, την περασμένη Παρασκευή παραιτήθηκαν από το Δ.Σ. της μητρικής εταιρείας Globo Plc ακόμη δύο μέλη του. Πρόκειται για τα μη εκτελεστικά μέλη Μπάρι Αρίκο και Τζόζεφ Κόγχλιν, οι παραιτήσεις των οποίων έγιναν άμεσα αποδεκτές από τους διαχειριστές της επιχείρησης. Ο κ. Αρίκο ήταν ο μη-εκτελεστικός πρόεδρος του Δ.Σ. της επιχείρησης. Οι δύο τελευταίες παραιτήσεις έκλεισαν τον κύκλο των παραιτήσεων των μελών του Δ.Σ. της επιχείρησης, που άνοιξε στις 23 Οκτωβρίου 2015, καθώς το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Globo Plc έχει πλέον παραιτηθεί.