ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε διαδικασία πώλησης σε ξένους επενδυτές η Eurolife ERB

26s21eurol1

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία πώλησης της Eurolife ERB, του ασφαλιστικού ομίλου της Eurobank. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το έντονο ενδιαφέρον που είχε εκφραστεί στο παρελθόν από ξένους θεσμικούς επενδυτές έχει γίνει πλέον συγκεκριμένο και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αποτίμησης (due diligence) για λογαριασμό μεγάλων funds που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην ασφαλιστική του ομίλου της Eurobank.

Η πώληση αφορά το 80% της Eurolife ERB Insurance Group, που είναι εταιρεία holding και ανήκει κατά 100% ως θυγατρική στη Eurobank. Στη Eurolife ERB Insurance Group έχουν ενταχθεί η εταιρεία γενικών ασφαλίσεων (Eurolife ΑΕΓΑ), η εταιρεία ζωής (Eurolife ΑΕΑΖ) και η πρακτορειακή ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜA. Εκτός από το 100% των τριών ασφαλιστικών εταιρειών, η holding ελέγχει και τις δύο ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου στη Ρουμανία (Eurolife ERB Asigurari de Viata SA και Eurolife ERB Asigurari Generale SA). Η αποτίμηση του ομίλου υπολογίζεται στα 400 εκατ. ευρώ και είναι χαρακτηριστικό ότι είναι διπλάσια σχεδόν από τη σημερινή αποτίμηση στο ταμπλό της Eurobank.

Η ασφαλιστική δραστηριότητα αποτελεί σταθερή πηγή κερδοφορίας για τον όμιλο της Eurobank. Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2015, η κερδοφορία (πριν από φόρους) της εταιρείας ζωής στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ στα 15,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η κερδοφορία της εταιρείας γενικών ασφαλίσεων. Η Eurolife ERB είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος στη χώρα, αναπτύσσοντας ένα αποτελεσματικό μοντέλο πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων τόσο μέσα από το τραπεζικό όσο και μέσα από το ασφαλιστικό δίκτυο. Με βάση τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2015, τα μεικτά ασφάλιστρα του κλάδου ζωής ανήλθαν στα 156 εκατ. ευρώ και του κλάδου γενικών ασφαλίσεων στα 26 εκατ. ευρώ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων ανοίγει τον δρόμο και δημιουργεί αισιοδοξία και για την πώληση της ασφαλιστικής δραστηριότητας που, όπως είναι προφανές, αποτελεί ισχυρό περιουσιακό στοιχείο για τον όμιλο της Eurobank.

Την προοπτική άλλωστε πώλησης της ασφαλιστικής της δραστηριότητας θα κληθεί να αποφασίσει στο προσεχές διάστημα και η Εθνική Τράπεζα, ειδικά μετά την προσφυγή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Προτεραιότητα για τον όμιλο της Εθνικής έχει στην παρούσα φάση η πώληση της Finansbank, που δρομολογείται, εκτός απροόπτου, εντός του πρώτου τριμήνου, ενώ η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, εφόσον αποφασιστεί, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση.

Για την Τράπεζα Πειραιώς εκκρεμεί η μεταβίβαση της Αγροτικής Ασφαλιστικής στον γερμανικό όμιλο της Ergo. Η υλοποίηση της συμφωνίας, που έχει γίνει από το 2014, έχει καθυστερήσει λόγω του ότι οι ρουμανικές αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη την οριστική τους έγκριση για την απόσπαση της θυγατρικής που έχει η Αγροτική Ασφαλιστική στη Ρουμανία και η οποία θα παραμείνει στον όμιλο της Τράπεζα Πειραιώς. Η καθυστέρηση αποδίδεται σε γραφειοκρατικούς λόγους και, σύμφωνα με πηγές από την τράπεζα, δεν αναιρεί την ουσία της συμφωνίας που θα πρέπει ωστόσο να επαναβεβαιωθεί σε ό,τι αφορά το τίμημα, που πριν από έναν χρόνο είχε προσδιοριστεί στα 94 εκατ. ευρώ.