ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αντιστάσεις στο αδύναμο οικονομικό περιβάλλον από τη «Μυτιληναίος»

antistaseis-sto-adynamo-oikonomiko-perivallon-apo-ti-mytilinaios-2111995

Ανθεκτικότητα επέδειξε ο όμιλος Μυτιληναίου το εννεάμηνο 2015, παραμένοντας σε κερδοφόρο πορεία και αυξάνοντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών. Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση εννεαμήνου που δημοσιοποίησε χθες ο όμιλος, τα καθαρά κέρδη, μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθαν σε 34,9 εκατ. ευρώ, έναντι 44,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 22,4%.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος εξακολουθεί να καταγράφει ικανοποιητικά μεγέθη, παρά την πίεση που ασκούν το αδύναμο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, οι αρνητικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές των εμπορευμάτων (commodities) και οι καθυστερήσεις επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων σε διάφορες αγορές. Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις, ο όμιλος έχει έγκαιρα προσαρμόσει τη στρατηγική του και εστιάζει στον αυστηρό έλεγχο του κόστους, στη διασφάλιση αυξημένης ρευστότητας, στη δραστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων Μεταλλουργίας και Ενέργειας, όπως και στην περαιτέρω διείσδυση της ΜΕΤΚΑ σε νέες διεθνείς αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το φετινό εννεάμηνο διαμορφώθηκε στα 884,4 εκατ., έναντι των 927,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (μείωση 4,7%).

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 150,3 εκατ. ευρώ από 184,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014 (μείωση 18,3%). Σχετικά με τις επιμέρους επιδόσεις των τομέων δραστηριότητας, ο τομέας μεταλλουργίας και μεταλλείων, παρά τη μειωμένη επίδοση στο γ΄ τρίμηνο 2015, παρουσίασε ισχυρότερη επίδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, κατέγραψε κύκλο εργασιών 421 εκατ. ευρώ, έναντι 344 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση 22%. Ο τομέας ενεργειακών έργων (EPC) παρουσίασε μειωμένη επίδοση με τη ΜΕΤΚΑ να καταγράφει κύκλο εργασιών 338,3 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2015, έναντι 468,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 30,5 εκατ. ευρώ έναντι 67,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η υποχώρηση των μεγεθών της Μέτκα, εξηγεί η διοίκηση του ομίλου, κρίνεται συγκυριακή.

Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας σε νέα προϊόντα, με πρόσφατο παράδειγμα τη σύσταση της ΜΕΤΚΑ-EGN, που δραστηριοποιείται στην αναπτυσσόμενη αγορά ηλιακής ενέργειας διεθνώς, και η διείσδυση σε νέες γεωγραφικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον, όπως η Υποσαχάρια Αφρική, προβλέπεται να αρχίσει να αποδίδει άμεσα. Ο τομέας ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 130,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2015, έναντι 121,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 13,3 εκατ. ευρώ έναντι 57,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2014, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά σχεδόν στη μη θέσπιση του νέου μηχανισμού διασφάλισης ισχύος ο οποίος αναμενόταν το 2015, και, συνεπώς, στη μη είσπραξη αμοιβής για την ισχύ που προσέφεραν οι μονάδες στο σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στον αντίποδα, υπογραμμίζει ο όμιλος, η μείωση των τιμών φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την υψηλή αποδοτικότητα και τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου από την αγορά LNG συνετέλεσε στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων του ομίλου κατά 14% στο εννεάμηνο του 2015. Η αναμενόμενη περαιτέρω υποχώρηση των τιμών του φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα, όπως και η οριστικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ενισχύουν τις προοπτικές για ταχύτερη αύξηση του μεριδίου που κατέχει σήμερα ο όμιλος, τόσο στη χονδρική, όσο και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αποτελεί και βασικό στρατηγικό στόχο της Protergia. Καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του ο όμιλος Μυτιληναίου διευκρινίζει τα εξής: «Παρά τις εξωγενείς επιδράσεις και την απουσία ολοκληρωμένης ενεργειακής και βιομηχανικής πολιτικής, οι οικονομικές επιδόσεις στο εννεάμηνο του 2015 πιστοποιούν ότι η στρατηγική διαφοροποίησης σε επίπεδο δραστηριοτήτων και αγορών εξακολουθεί να λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στις προκλήσεις που θέτει το αντίξοο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον».