ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής

oloklirothike-i-anakefalaiopoiisi-tis-ethnikis-2113811

Μετατρέψιμες ομολογίες (Cocos) ύψους 2,03 δισ. ευρώ πήρε το ΤΧΣ, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, η κάλυψη της οποίας ανακοινώθηκε χθες. Παράλληλα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε. το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ομίλου, που προβλέπει μεταξύ άλλων την πώληση της Finansbank εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής έως τα τέλη του επόμενου χρόνου, καθώς και τη μείωση του προσωπικού στα 9.500 άτομα έως τα τέλη του 2017.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.482 εκατ. ευρώ καλύφθηκε:

• κατά 457.455.543,30 ευρώ με την καταβολή μετρητών, με ανάληψη 1.524.851.811 νέων μετοχών στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς,

• κατά 299.955.738,30 ευρώ με την καταβολή μετρητών, με ανάληψη 999.852.461 νέων μετοχών στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα,

• κατά 694.906.185 ευρώ με την καταβολή μετρητών που προέρχονται από την εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων, με ανάληψη 2.316.353.950 νέων μετοχών από τους κατόχους των παραπάνω τίτλων στο πλαίσιο της άσκησης διαχείρισης παθητικού,

• κατά 63.593.954,70 ευρώ με την υποχρεωτική μετατροπή ομολόγων με 211.979.849 νέες μετοχές της Τράπεζας,

• κατά 676.460.748 ευρώ με ομόλογα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, με ανάληψη 2.254.869.160 νέων μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας εγκρίθηκε η κατανομή και διάθεση των 7.307.907.231 νέων μετοχών στους νέους μετόχους της Τράπεζας. Σημειωτέον ότι μετατράπηκαν αναγκαστικά σε 1.603.700.987 κοινές μετοχές, το σύνολο των τότε υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών της τράπεζας που είχε στην κατοχή του το ελληνικό Δημόσιο, ως αντάλλαγμα για την οικονομική στήριξη που παρείχε το 2008. Η μετατροπή έγινε με κούρεμα της αξίας των προνομιούχων μετοχών κατά 71%.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 2.744,1 δισ. ευρώ και διαιρείται σε 9.147.151.527 κοινές μετοχές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία. Η έναρξη διαπραγμάτευσης έχει οριστεί για τις 14 Δεκεμβρίου.