ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Kεφάλαια 681 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε η Τράπεζα Αττικής

Kεφάλαια 681 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε η Τράπεζα Αττικής

Στα 681 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κεφάλαια που συγκέντρωσε η Tράπεζα Αττικής στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, που ολοκληρώθηκε χθες. Η Tράπεζα υπερκάλυψε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που είχαν προσδιοριστεί σύμφωνα με το βασικό σενάριο, δηλαδή τα 584 εκατ. ευρώ, ενώ σε σχέση με το δυσμενές σενάριο, που ανέβαζε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις στα 748,3 εκατ. ευρώ, τη χωρίζουν 103 εκατ. ευρώ, για τη συγκέντρωση των οποίων η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, «η Attica Bank διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, που διαμορφώνεται στα επίπεδα του 23% και παραμένει η μόνη εισηγμένη Τράπεζα που κατά τη διάρκεια της κρίσης έχει επιτυχώς ανακεφαλαιοποιηθεί, αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια από το εσωτερικό και το εξωτερικό», εξασφαλίζοντάς της αυτονομία και ανεξαρτησία.

Ο υψηλός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, εξασφαλίζει στην τράπεζα πρόσβαση στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA), αλλά σε κάθε περίπτωση δεν εξαντλεί την υποχρέωση για κάλυψη του συνόλου των απαιτούμενων κεφαλαίων των 748,3 εκατ. ευρώ, η οποία θα συνεχιστεί, εντός του πρώτου τριμήνου του 2016. Η υποχρέωση για το σύνολο του ποσού έχει να κάνει κυρίως με την ποιότητα των κεφαλαίων, η οποία δεν θεωρείται εποπτικά ικανοποιητική. Αυτό, γιατί για την κάλυψη σημαντικού μέρους της αύξησης των 681 εκατ. ευρώ, επιστρατεύθηκε το ΤΣΜΕΔΕ, που κλήθηκε να συνεισφέρει κεφάλαια 384 εκατ. ευρώ, τόσο για να συμμετάσχει στην απαιτούμενη αύξηση όσο και για να διατηρήσει το ποσοστό του 51% που είχε στην τράπεζα και να μην απομειωθεί η επένδυσή του. Αντίστοιχα, εκτός από ιδιωτικά κεφάλαια, μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση φορέων του Δημοσίου, που επιστρατεύθηκαν προκειμένου να στηρίξουν την αύξηση, με δεδομένο τον αποκλεισμό των μη συστημικών τραπεζών από τη στήριξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Με αυτά τα δεδομένα, η συγκέντρωση του συνόλου του ποσού θεωρείται αναγκαία από εποπτικής σκοπιάς, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά των κεφαλαίων της τράπεζας και να περιοριστεί η υψηλή εξάρτηση από τον βασικό μέτοχο, δηλαδή το ΤΣΜΕΔΕ. Παράλληλα, με την πλήρη ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας θα επιδιωχθεί και η διοικητική εξυγίανση.

Η διοίκηση της τράπεζας εμφανίζεται, πάντως, ικανοποιημένη από την έκβαση της αύξησης και όπως καταλήγει η ανακοίνωση «η Attica Bank, κεφαλαιακά θωρακισμένη, με σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στα επόμενα έτη, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στους μετόχους της».