ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την άμεση εφαρμογή του 3ου μνημονίου ζητεί ο ΣΕΒ

seb-thumb-large

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης έχει ήδη κοστίσει ακριβά στην ελληνική οικονομία, τονίζει στο οικονομικό του δελτίο ο ΣΕΒ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η κυβέρνηση να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής. Αυτό απαιτεί άμεσα διορθωτικές κινήσεις ώστε να επισπευσθεί η επίτευξη των στόχων του. Η υλοποίηση του 3ου μνημονίου το 2015 προέβλεπε, πέραν της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, ύψους 3,1 δισ. ευρώ, τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος, ύψους 3,2 δισ. ευρώ και ιδιωτικοποιήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Λόγω καθυστερήσεων κανένας από τους στόχους αυτούς δεν επετεύχθη, δεν έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση και, συνεπώς, δεν έχουν δοθεί στη χώρα οι δόσεις Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015, ύψους 3,7 δισ. ευρώ και 2 δισ. ευρώ αντιστοίχως, που θα καθιστούσαν δυνατές τις πληρωμές ληξιπροθέσμων και τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος ως ανωτέρω.

Η εφαρμογή του προϋπολογισμού προϋποθέτει 1,8 δισ. ευρώ σε παρεμβάσεις στην κοινωνική ασφάλιση και 3,2 δισ. ευρώ σε έσοδα από νέους φόρους. Η υλοποίηση του 3ου Μνημονίου για το 2016, πέραν της εξυπηρέτησης του χρέους που απαιτεί επιπλέον 12,8 δισ. ευρώ περίπου, περιλαμβάνει έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις 4,8 δισ. ευρώ, πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, 6,5 δισ. ευρώ περίπου, και τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος 5,5 δισ. ευρώ περίπου, αντισταθμιζόμενων έτσι των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν το 2015.

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις το πρόγραμμα να εφαρμοσθεί ως έχει σχεδιασθεί, τονίζει ο ΣΕΒ, συμπληρώνοντας ότι οι πόροι της χρηματοδοτικής βοήθειας θα πρέπει, πέραν της εξυπηρέτησης του χρέους, να βοηθήσουν επιτέλους την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας μέσω των ιδιωτικοποιήσεων και της αύξησης της ρευστότητας με την εξόφληση των χρεών του κράτους προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν επιβαρυνθεί από τη φοροεπιδρομή του 2016 και τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Τέλος, ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι χωρίς τη δημιουργία ενός ταμειακού αποθέματος σεβαστού ύψους, το Δημόσιο δεν θα διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται ώστε να προσφύγει κάποια στιγμή στις αγορές.