ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κρίσιμη συνεδρίαση για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

trainose

Με εντολή της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα υπογραφούν οι διεταιρικές συμβάσεις της με τις εταιρείες ΕΕΣΣΤΥ και ΓΑΙΑΟΣΕ. Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ, μέτοχος κατά 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θα εξουσιοδοτήσει μέσω της Γ.Σ. τον αντιπρόεδρο της εταιρείας Νικόλαο Τσιαμπαρλή, προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που προαπαιτούνται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού αποκρατικοποίησης της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Σημειώνεται ότι ο κ. Τσιαμπαρλής εκτελεί χρέη προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου στην εταιρεία, μετά την παραίτηση του κ. Α. Ζηλιασκόπουλου.

Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ καλείται να υπογράψει δύο συμβάσεις, συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η πρώτη εξ αυτών αφορά τη σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού/εξοπλισμού από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για υλικό που ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, αλλά έχει εκχωρηθεί στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Η δεύτερη σύμβαση αφορά τη συντήρηση του τροχαίου υλικού που θα μισθώσει η εταιρεία, το έργο της οποίας αναλαμβάνει η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ). Το ετήσιο ύψος της δεύτερης σύμβασης ανέρχεται σε 26-27 εκατ. ευρώ και είναι περίπου 4 έως 5 εκατ. ευρώ ακριβότερη από την υφιστάμενη.

Η σύμβαση αυτή προκαλεί τριβές, καθώς οι συνδικαλιστές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτιμούν ότι η αύξηση του τιμήματος συνιστά «πανωπροίκι» για την ΕΕΣΣΤΥ που αφαιρείται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η ΕΕΣΣΤΥ επίσης οδηγείται στην αποκρατικοποίηση.

Για τον λόγο αυτό, οι συνδικαλιστές δύο φορές το τελευταίο διάστημα ματαίωσαν τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που συγκλήθηκε προκειμένου να συζητήσει τις σχετικές συμβάσεις. Οι συνδικαλιστές της ΠΟΣ, ωστόσο, δεν αντιδρούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΓΑΙΑΟΣΕ και η οποία είναι κατά 4 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από την υφιστάμενη.