ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απειλή «λουκέτου» στο Επικουρικό Κεφάλαιο

13s22auto1

Με λουκέτο προειδοποιεί η διοίκηση του Επικουρικού Κεφαλαίου, λόγω των ελλειμμάτων ύψους 500 εκατ. ευρώ, αλλά και την αλλαγή του καθεστώτος των εκκαθαρίσεων, που αποκλείει τον φορέα από τη δυνατότητα να συνδιαχειρίζεται μαζί με τον εκκαθαριστή την περιουσία των εταιρειών που κλείνουν. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι ο φορέας που αποζημιώνει όσους είναι θύματα τροχαίου με ανασφάλιστα οχήματα, αλλά και όσους ήταν ασφαλισμένοι σε εταιρείες των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τους. Για να πληρώνει τις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων, ρευστοποιεί την περιουσία των εταιρειών που κλείνουν και επιπλέον εισπράττει κάθε χρόνο ένα ποσοστό από τον τζίρο των ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτου.

Οπως εξηγεί ο πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου, κ. Δημήτρης Ζορμπάς, το υπέρογκο έλλειμμα των 500 εκατ. ευρώ που βαρύνει τον φορέα οφείλεται στα διαδοχικά λουκέτα σε ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Κυρίως όμως οφείλεται στο ιδιότυπο καθεστώς λειτουργίας του φορέα, που τον υποχρεώνει να καλύπτει καθολικά και χωρίς όριο τις απαιτήσεις ασφαλισμένων από εταιρείες που έκλεισαν, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών, όπου η αποζημίωση υπόκειται σε ένα ανώτατο όριο. Αποτέλεσμα αυτής της χρόνιας στρέβλωσης είναι η σημερινή αδυναμία καταβολής αποζημίωσης στους δικαιούχους, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να περιμένουν τρία χρόνια προκειμένου να λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται, ακόμη και αν είναι θύματα από τροχαίο με ανασφάλιστο όχημα. Θρυαλλίδα στο πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Ζορμπά είναι η προωθούμενη διάταξη στο νομοσχέδιο για την προσαρμογή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στην οδηγία για τη Φερεγγυότητα, η οποία αλλάζει το καθεστώς των εκκαθαρίσεων και αποκλείει το Επικουρικό Κεφάλαιο από τη διαχείριση της περιουσίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας όταν αυτή κλείνει.

Με βάση σχετική διάταξη, η περιουσία θα περνά πλέον εξ ολοκλήρου στον εκκαθαριστή και το Επικουρικό Κεφάλαιο θα εγγράφεται στη σειρά όσων πρέπει να αναγγείλουν απαιτήσεις, δηλαδή χρήματα από το προϊόν της εκκαθάρισης. Η αλλαγή στο δικαίωμα που έχει το Επικουρικό Κεφάλαιο στη διαχείριση της περιουσίας επέρχεται χωρίς ο φορέας να απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώνει και μάλιστα στο ακέραιο τους ασφαλισμένους. Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τη διοίκηση, οδηγεί νομοτελειακά στην πλήρη κατάρρευση του φορέα και στην οριστική αδυναμία του να καλύψει τα θύματα από τροχαία με ανασφάλιστα οχήματα, που είναι η βασική κάλυψη των εγγυητικών σχημάτων στην Ευρώπη.