ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Τρέξιμο» των επενδυτών έως και 2 μήνες για τη σύσταση επιχείρησης στην Ελλάδα

treximo-ton-ependyton-eos-kai-2-mines-gia-ti-systasi-epicheirisis-stin-ellada-2118476

Υπομονή για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει ακόμη και τους δύο μήνες υποχρεώνονται να κάνουν όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην Ελλάδα, ιδρύοντας μια ανώνυμη ή ακόμη και μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Ειδικά αν ο επενδυτής είναι ξένος, πολλές φορές χρειάζεται να οπλιστεί με μεγάλη υπομονή, καθώς η διαδικασία κινδυνεύει να «κολλήσει» είτε στο ΓΕΜΗ είτε στην εφορία.

Πολλές στάσεις

Παρά τις «υπηρεσίες μιας στάσης» που αναπτύχθηκαν με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία και η περίοδος αναμονής, η πραγματικότητα όπως την περιγράφουν συμβολαιογράφοι και λογιστές, που εμπλέκονται στις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων, παραμένει σκληρή. Σχεδόν πάντα δεν αρκεί… μια στάση, καθώς απαιτείται επίσκεψη είτε στο ασφαλιστικό ταμείο είτε στην εφορία. Το ΓΕΜΗ μπορεί να επανέλθει ύστερα από εβδομάδες ζητώντας πρόσθετα δικαιολογητικά. Οι ΔΟΥ απαιτούν την προσκόμιση εγγράφων και δικαιολογητικών, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη προσκομίσει στο ΓΕΜΗ, παρά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, ενώ αν εντοπιστούν οφειλές σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία στο όνομα του ενδιαφερόμενου, οι καθυστερήσεις θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οι εμπλεκόμενοι περιγράφουν περιστατικά όπου η φορολογική ενημερότητα που εκδίδει αυτόματα το σύστημα Taxis δεν γίνεται δεκτή, με αποτέλεσμα να απαιτείται εκ νέου επίσκεψη στην εφορία για την εκτύπωση χειρόγραφης.

Οσο για τους ξένους επενδυτές, ενημερώνονται ότι πρέπει να μπουν στη διαδικασία έκδοσης ΑΦΜ όχι μόνο για την εταιρεία που θέλουν να ιδρύσουν στην Ελλάδα, αλλά και για την εταιρεία που εδρεύει στο εξωτερικό μέσω της οποίας θα γίνει η επένδυση.

Στην πρόσφατη έκθεσή της για την επιχειρηματική δραστηριότητα (Doing Business 2016), η Παγκόσμια Τράπεζα υποβίβασε κατά δύο θέσεις την Ελλάδα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα η χώρα να βρίσκεται πλέον στην 60ή θέση (από την 58η το 2015), αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Ειδικά για τη διαδικασία έναρξης χάσαμε τέσσερις θέσεις μέσα στο 2015, υποχωρώντας από την 50ή θέση που βρεθήκαμε (σ.σ. όπως αναφέρει η έκθεση Doing Business 2015), στην 54η θέση. Με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας απαιτούνται κατά μέσο όρο 13 ημέρες για να συσταθεί μια εταιρεία, αλλά και πέντε διαφορετικά βήματα. Οι Βέλγοι και οι Γάλλοι χρειάζονται τέσσερις ημέρες, ενώ οι Ιταλοί 5,5 ημέρες. Τα στοιχεία αποτυπώνουν βελτίωση της ελληνικής θέσης συγκριτικά με το προ του 2012 καθεστώς (σ.σ. το 2012 ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία μιας στάσης), αλλά στασιμότητα τον τελευταίο χρόνο.

Στη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρεται ότι για το βασικό στάδιο που έχει να κάνει με την απόκτηση του ΑΦΜ και του αριθμού ΓΕΜΗ από την υπηρεσία μιας στάσης (ή τον συμβολαιογράφο που επίσης λειτουργεί και μάλιστα ταχύτερα ως υπηρεσία μιας στάσης αλλά έναντι αμοιβής) απαιτούνται 10 ημέρες. «Στην πράξη μπορεί να χρειαστούν ακόμη και δύο μήνες» αναφέρει ο οικονομικός σύμβουλος Χαράλαμπος Καράμπελας, περιγράφοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχει αντιμετωπίσει η εταιρεία του:

1. Με την κατάθεση της αίτησης, προσκομίζονται μια σειρά από δικαιολογητικά. Οι υπάλληλοι του ΓΕΜΗ μπορεί να σε ειδοποιήσουν ακόμη και ύστερα από τρεις εβδομάδες για την έλλειψη ή ακόμη και την απώλεια κάποιου δικαιολογητικού. Χρειάζεται να επανέλθει ο ενδιαφερόμενος, να καλύψει τις ελλείψεις και η περίοδος μέχρι την τελική έγκριση να ξεπεράσει ακόμη και τις πέντε εβδομάδες.

2. Για να προχωρήσει η διαδικασία, απαιτείται φορολογική ενημερότητα των εμπλεκομένων. Παρά το γεγονός ότι αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω Taxis, οι υπηρεσίες του ΓΕΜΗ δεν τη δέχονται. Ετσι, απαιτείται επίσκεψη στην εφορία. Αν μάλιστα εντοπιστούν χρέη, η διαδικασία καθυστερεί ακόμη περισσότερο μέχρι να εκδοθεί η ενημερότητα.

3. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία στο ΓΕΜΗ, είναι απαραίτητη η επίσκεψη και στην εφορία προκειμένου να εκδοθεί ο κλειδάριθμος για την πρόσβαση στο Taxis. Εχει παρατηρηθεί, οι υπάλληλοι να ζητούν τα ίδια έγγραφα που κατατέθηκαν στις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο). Σε άλλες περιπτώσεις, εφορίες δεν έκαναν δεκτά τα δικαιολογητικά του ΟΑΕΕ για την ασφάλιση του διαχειριστή, επειδή είχε εκδοθεί με χρονική απόσταση μεγαλύτερη της μιας εβδομάδας.

Μεγαλώνει ο κατάλογος για όσους είναι από το εξωτερικό

Εφόσον οι ιδρυτές της επιχείρησης είναι νομικά πρόσωπα από το εξωτερικό –ο κ. Καράμπελας αναφέρει ότι οι ξένοι επενδυτές δεν επιλέγουν να επενδύσουν ως φυσικά πρόσωπα, καθώς κινδυνεύουν να φορολογηθούν με τους υψηλούς συντελεστές της Ελλάδας για το παγκόσμιο εισόδημά τους– πέραν των δικαιολογητικών και των εγγράφων που ούτως ή άλλως απαιτούνται (καταστατικό, μισθωτήριο, δήλωση έναρξης, δήλωση δραστηριοτήτων φορολογούμενου, δήλωση σχέσεων φορολογούμενου κ.λπ.), απαιτείται επίσης:

• Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της Χάγης επίσημα μεταφρασμένο ή θεωρημένο από προξενική αρχή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στη σύμβαση.

• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας (good standing) με διαδικασία apostille.

• Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου
του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.

• Συμπληρωμένα από τον υπόχρεο τα έντυπα M3 και Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ. Δηλαδή, ΑΦΜ δεν χορηγείται μόνο στη νέα εταιρεία, αλλά και στο νομικό πρόσωπο του εξωτερικού που θέλει να την ιδρύσει.