ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Επ. Ανταγωνισμού καλεί τη ΔΕΗ να τα… βρει με την «Αλουμίνιον»

deh2--2

Το οριστικό κλείσιμο της χρόνιας διαμάχης της ΔΕΗ με την «Αλουμίνιον» για την τιμή του ρεύματος προδιαγράφει με απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την απόφαση-σταθμό στη διαμάχη των δύο εταιρειών που χρονολογείται από το 2006, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού κάνει αποδεκτές τέσσερις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΔΕΗ ενώπιόν της προκειμένου να αποτρέψει –επί του παρόντος τουλάχιστον– την απειλή προστίμων εις βάρος της για παράβαση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έναντι αυτών των δεσμεύσεων σταμάτησε τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ, που εισηγήθηκε η Επιτροπή στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας του ομίλου Μυτιληναίου και την «Αλουμίνιον».

Η ΔΕΗ δεσμεύεται να ξεκινήσει άμεσα την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την εταιρεία Αλουμίνιον, στη βάση νέων τιμολογίων που θα λαμβάνουν υπόψη το καταναλωτικό προφίλ της εταιρείας, όπως προβλέπει ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το σημαντικότερο είναι ότι η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη δέσμευση οι διαπραγματεύσεις αυτές να ολοκληρωθούν σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της επιτροπής, γεγονός που προεξοφλεί σε μεγάλο βαθμό το τέλος της μακρόχρονης διαμάχης των δύο εταιρειών. Η ΔΕΗ δεσμεύεται επίσης να συνεχίσει να προμηθεύει με ηλεκτρική ενέργεια την εταιρεία Αλουμίνιον υπό τις τρέχουσες συνθήκες και όρους και να προχωρήσει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε ανάκληση της δήλωσης εκπροσώπησης των μετρητών της εταιρείας, η οποία έχει αποσταλεί με εξώδικα για τη διακοπή της ηλεκτροδότησής της και την κοινοποίησή της σε όλους τους αρχικούς παραλήπτες. Δεσμεύεται επίσης να απέχει από την υιοθέτηση και εφαρμογή παρόμοιων αποφάσεων και μέτρων μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή την, με κάθε άλλο τρόπο, επίλυση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι η εταιρεία Αλουμίνιον θα συνεχίσει να καταβάλλει το καταβαλλόμενο και σήμερα ανταγωνιστικό τίμημα, χωρίς η καταβολή αυτή να συνεπάγεται αποδοχή των θέσεων της εταιρείας Αλουμίνιον σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε προσφύγει ο όμιλος Μυτιληναίου και η εταιρεία Αλουμίνιον, καταγγέλλοντας τη ΔΕΗ για την απόφασή της να προχωρήσει σε διακοπή της ηλεκτροδότησής της, με το επιχείρημα των ανεξόφλητων οφειλών από λογαριασμούς ρεύματος για το έτος 2014, το ύψος των οποίων καθόριζε η ίδια βάση μονομερούς τιμολόγησης, την οποία η εταιρεία Αλουμίνιον δεν αναγνώριζε. Το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού απορρίπτει τη μονομερή τιμολόγηση από τη ΔΕΗ, ως μη συμβατή με το κανονιστικό πλαίσιο και την καλεί να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με βάση τα χαρακτηριστικά του πελάτη, εξέλιξη που δημιουργεί αντίστοιχα δεδομένα για το σύνολο της εγχώριας βιομηχανίας.