ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (20/01/16)

syntoma-20-01-16-2118947

Η Lamda απέκτησε τον πλήρη έλεγχο σε Mall και Golden Hall

Την απόκτηση ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ECE – Lamda Hellas S.A., διαχειρίστριας εταιρείας των εμπορικών κέντρων The Mall Athens και Golden Hall, ανακοίνωσε η Lamda Development. Δεδομένου ότι η εταιρεία κατείχε ήδη το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, η εταιρεία καθίσταται πλέον μέτοχος του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία εφεξής μετονομάζεται σε «Malls Management Services A.Ε.». Με την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η εταιρεία αποκτά πλήρη έλεγχο της διαχείρισης των εμπορικών της κέντρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης, καθώς και για λόγους εξοικονόμησης κόστους. Η Lamda Development ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο 01.12.2015 έως 15.12.2015 δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Στις 27 Ιανουαρίου η επιστροφή κεφαλαίου από Quest Συμμετοχών

Στις 27 Ιανουαρίου 2016 θα ξεκινήσει η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου 0,20 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους της εισηγμένης εταιρείας Quest Συμμετοχών. Επίσης αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση των υφισταμένων μετοχών της εισηγμένης εταιρείας Quest Συμμετοχών, με νέα ονομαστική αξία μετοχής 0,30 ευρώ, καθώς και η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή, ύστερα από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας. H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την επιστροφή κεφαλαίου ορίσθηκε η ερχόμενη Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εισηγμένης και πρόεδρο του ΣΕΒ Θεόδωρο Φέσσα, ακόμη και ύστερα από την επικείμενη διάθεση των μετρητών, η κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου θα παραμείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα (στις 30/9/2015 ο καθαρός δανεισμός ήταν αρνητικός). Επίσης στην πρόθεση του εισηγμένου ομίλου για την τρέχουσα οικονομική χρήση είναι να αποσχίσει σειρά ακινήτων του και να τα εισφέρει σε νέα εταιρεία που θα λάβει τη μορφή της ΑΕΕΑΠ και θα εισαχθεί αυτόνομα στο Χ.Α.

Το ποσό των 120.000 ευρώ προσέφερε η εταιρεία Lidl Hellas στην μη κυβερνητική οργάνωση Ανοικτή Αγκαλιά, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο το έργο ανάπλασης του νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού, και συγκεκριμένα τη δημιουργία εξωτερικών ιατρείων. Ειδικότερα, η εταιρεία, από τις 16 Νοεμβρίου 2015 μέχρι και τα τέλη του έτους, χάριζε με πέντε αγορές των 30 ευρώ σε όλους τους πελάτες της ένα πολυτελές βιβλίο συνταγών των Σκαρμούτσου-Λαζάρου και παράλληλα ενίσχυε με 1 ευρώ ανά βιβλίο την ανάπλαση του νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού. Στόχος της εταιρείας είναι να συμβάλει στην παροχή του κατάλληλου περιβάλλοντος των χώρων παραμονής ή εξέτασης των μικρών ασθενών, ώστε να δημιουργήσει ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά.

Η πρώτη διαγραφή μετοχής το ’16

Η Μαξίμ Περτσινίδης αποτελεί την πρώτη διαγραφή μετοχής στο Χρηματιστήριο για το 2016. Να σημειώσουμε ότι η εταιρεία είχε τεθεί εκτός συναλλαγών από το 2009, αφού αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η εταιρεία, στις καλές εποχές της κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης, απασχολούσε 800 άτομα, ενώ, εκτός από το βαφείο-φινιριστήριο, παρήγαγε και εξήγαγε πλεκτά ενδύματα και κατασκεύαζε βαφικές μηχανές. Το αρνητικό κλίμα στην οικονομία είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του όγκου παραγγελιών και την άσκηση ολοένα και μεγαλύτερων πιέσεων το τελευταίο διάστημα. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2009 η εταιρεία έχασε 1 εκατ. από ακάλυπτες επιταγές.

Νέα πιστοποίηση για την Data Communication

H Data Communication έλαβε νέα πιστοποίηση Certified for Microsoft Dynamics (CfMD) για την ολοκληρωμένη λύση ERP Microsoft Dynamics NAV-InnovEra. Η συγκεκριμένη διάκριση είναι η σημαντικότερη που η Microsoft χορηγεί σε λύση λογισμικού που έχει αναπτυχθεί από συνεργάτη της, αναγνωρίζοντας σε αυτήν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και λειτουργικότητας. Η πιστοποίηση παρέχεται έπειτα από εκτεταμένους τεχνικούς ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται από τη Lionbridge, τον επίσημο φορέα πιστοποιήσεων της Microsoft στις ΗΠΑ. Το Microsoft Dynamics NAV-InnovEra συνδυάζει τη λειτουργικότητα του κορυφαίου διεθνώς συστήματος ERP με την εμπειρία της Data Communication στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, ενσωματώνοντας όλες τις νέες δυνατότητες που έχουν προστεθεί στην έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2015. Καλύπτει πλήρως το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης και είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και ανοικτό σε περαιτέρω επεκτάσεις.