ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε επενδύσεις 1,57 δισ. στοχεύει η Πανγαία έως το 2020

ethnikitrapeza1

Τον διπλασιασμό της αξίας του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της Εθνικής Πανγαίας ΑΕΕΑΠ κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών φιλοδοξεί να επιτύχει η διοίκησή της, όπως ανέφερε χθες, σε σχετική παρουσίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης πλέον εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ). Συγκεκριμένα, στόχος είναι η αξία του χαρτοφυλακίου να ανέλθει στα 3 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, τη στιγμή που σήμερα το σχετικό μέγεθος διαμορφώνεται σε 1,43 δισ. ευρώ, έναντι 931 εκατ. ευρώ που βρισκόταν το 2013. Υπενθυμίζεται ότι το σημερινό χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης διαμορφώνεται σε 316 ακίνητα, συνολικής μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας της τάξεως των 879.893 τ.μ., με το ποσοστό πληρότητας να διαμορφώνεται στο 97,8%.

Η επίτευξη του παραπάνω στόχου κρίνεται σημαντική, δεδομένου ότι θα καταστήσει την Εθνική Πανγαία άμεσα ανταγωνιστική με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές επενδυτικές εταιρείες, τη στιγμή που ήδη είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η στόχευση της εταιρείας, σε μεγάλο βαθμό, προς την απόκτηση ακινήτων κυρίως από την ελληνική αγορά. Το ενδιαφέρον αφορά τόσο τραπεζικά χαρτοφυλάκια, που εκτιμάται ότι θα διατεθούν σταδιακά στην αγορά, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, όσο και ακίνητα από ιδιώτες. Παράλληλα, η εταιρεία ενδιαφέρεται και για αναπτυξιακά έργα, όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έχει παραλάβει τα σχετικά τεύχη για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για την ανάπτυξη του Θριάσιου Πεδίου. Από τα στοιχεία που παρέθεσε χθες ο κ. Καρυτινός, προκύπτει ότι το 80% των συμβάσεων ενοικίου λήγει μετά το 2028, η σταθμισμένη μέση διάρκεια μίσθωσης είναι 20 έτη και ο δείκτης καθαρού χρέους προς την αξία των ακινήτων είναι 21,6%. Επίσης, πολιτική της εταιρείας είναι να διανέμει ως μέρισμα πάνω από το 90% των κερδών της. Υπενθυμίζεται πως η Εθνική Πανγαία εισήγαγε τις μετοχές της στο Χ.Α. μέσω απορρόφησης της ήδη εισηγμένης MIG Real Estate AEΕΑΠ. Με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, η εταιρεία ελέγχεται σε ποσοστό 65,49% από την Invel και κατά 32,66% από τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, που ασκεί και τη διοίκηση, βάσει σχετικής συμφωνίας με την πρώτη. Το υπόλοιπο 1,85% του μετοχικού κεφαλαίου βρίσκεται σε ελεύθερη διαπραγμάτευση, με τον στόχο της διοίκησης να είναι για άμεση αύξηση του εν λόγω ποσοστού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2015, ο όμιλος της Εθνικής Πανγαίας ΑΕΕΑΠ εμφάνισε καθαρές ζημίες της τάξεως των 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής κερδοφορίας ύψους 168,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Η καταγραφή ζημιών ήταν επί της ουσίας λογιστική, καθώς οφείλεται στις απώλειες που προέκυψαν από την αποτίμηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στην εύλογη αξία, καθώς, αν δεν ληφθεί υπόψη η σχετική λογιστική απεικόνιση, τότε προκύπτουν κέρδη της τάξεως των 54,4 εκατ. ευρώ, έναντι 60,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014. Κατά τη διάρκεια του 2015 υλοποιήθηκαν επενδύσεις της τάξεως των 117 εκατ. ευρώ για την απόκτηση ακινήτων σε αγορές του εξωτερικού, λόγω της εξαιρετικά δυσμενούς πολιτικής και οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα.