ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

23s02pinogosmotoroil

Motor Oil
Υπερδιπλάσια κέρδη

Αυξημένη εμπορευσιμότητα για τα δεδομένα του ρηχού ελληνικού χρηματιστηρίου παρoυσίασε η μετοχή της Motor Oil. Περισσότερες από 400.000 μετοχές της εισηγμένης άλλαξαν χέρια, ενώ η μετοχή υπέστη απώλειες 3,79% στη διάρκεια της εβδομάδας. Υπερδιπλάσια καθαρά κέρδη λόγω της βελτίωσης του περιθωρίου διύλισης, παρά την πτώση του τζίρου της εμφάνισε η Motor Oil το τρίτο τρίμηνο του 2105 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο ύψος των 33,64 εκατ.

Κορρές
Ενίσχυση πωλήσεων

Αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τη μετοχή της Κορρές, με αποτέλεσμα ο χρηματιστηριακός τίτλος να ενισχυθεί 6,34% σε εβδομαδιαία βάση και να διαπραγματεύεται στα 3,350 ευρώ (κλείσιμο 21/1/16). Με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων, αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και με καθαρά κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο του 2015 για τον όμιλο Κορρέ. Στις διεθνείς αγορές, οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 33%, λόγω της μεγάλης δυναμικής που παρουσιάζει η μάρκα στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη.

Flexopack
Μείωση κερδών

Ρευστοποιήσεις εκδηλώθηκαν για τη μετοχή της Flexopack στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις που είχε ως συνέπεια να υποστεί συνολικές απώλειες 12,46%. Η εισηγμένη εταιρεία στη διάρκεια του εννεαμήνου 2015 εμφάνισε οριακή αύξηση 1,14% στο ενοποιημένο EBITDA (κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) το οποίο ανήλθε σε 6,431 εκατ. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 2,334 εκατ., έναντι 2,868 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014, μειωμένα κατά 18,62%.

Πλαστικά Θράκης
Επενδύσεις

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε η μετοχή των Πλαστικών Θράκης, παρά το αρνητικό κλίμα των συνεδριάσεων από την αρχή της χρονιάς. Ο τίτλος ενισχύθηκε 3,78% και αναρριχήθηκε στα 1,370 ευρώ (21/1/2016). Οι επενδύσεις του ομίλου για τη χρήση 2015 στο εννεάμηνο ανέρχονταν στο ποσό των 28,3 εκατ., ενώ μέχρι το τέλος του 2015 είχαν δρομολογηθεί επιπλέον επενδύσεις 4 εκατ. Το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων αφορούν κυρίως την αγορά νέων γραμμών παραγωγής για προϊόντα που θα απευθύνονται κατά βάση στις αγορές του εξωτερικού.