ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Τελεσίγραφο» ΔΕΗ προς Νεώριον για τα χρέη

deh2--5

Προθεσμία έως τις 29 Ιανουαρίου δίνει η ΔΕΗ στην εταιρεία Νεώριον για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 196.380 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε διακοπή της ηλεκτροδότησης. Το «τελεσίγραφο» προς την εταιρεία στάλθηκε χθες από τη ΔΕΗ, μέσω επιστολής, στην οποία υπογραμμίζει τους λόγους για τους οποίους οδηγείται σε αυτή την απόφαση. Οπως αναφέρει, η εταιρεία Νεώριον δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα στις ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις της έναντι της ΔΕΗ, εξοφλώντας ως όφειλε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 196.380 ευρώ, αλλά επέδειξε για άλλη μία φορά συστηματική ασυνέπεια στις ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις για εξόφληση της οφειλής, η οποία σημειωτέον ανέρχεται στο ποσό του 1.199.712,66 ευρώ. Η πρώτη ρύθμιση της ΔΕΗ προς το Νεώριον έγινε τον Δεκέμβριο του 2013 και έδινε τη δυνατότητα αποπληρωμής σε 36 ισόποσες δόσεις.

Η εν λόγω ρύθμιση δεν τηρήθηκε, παρότι στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα η εταιρεία Νεώριον εκτελούσε εργασίες σε πλοία, εισπράττοντας χρήματα. Παρά ταύτα τον Σεπτέμβριο του 2014 η ΔΕΗ κατ’ εξαίρεση ενέκρινε νέα ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση εξόφλησης της οφειλής σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αλλά ούτε και αυτή τηρείται, παρά τις συχνές και επαναλαμβανόμενες προφορικές και έγγραφες επικοινωνίες.

Η ΔΕΗ, όπως επισημαίνει στη σχετική επιστολή της προς την εταιρεία Νεώριον, ενέκρινε δύο επιπλέον παρατάσεις, προκειμένου η εταιρεία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ανταπόκριση. Η ΔΕΗ ενημερώνει ότι έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο καλής πίστης και καλεί το Νεώριον να προχωρήσει μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στην καταβολή του ληξιπρόθεσμου ποσού ύψους 196.380 ευρώ, διαφορετικά θα προχωρήσει σε διακοπή της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεών του. Καλεί δε τη διοίκηση του Νεωρίου να προχωρήσει στη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποφυγή επισφαλειών και επικίνδυνων καταστάσεων για τον εξοπλισμό και το προσωπικό του Ναυπηγείου. Η τελευταία ρύθμιση από τη ΔΕΗ προς το Νεώριον έγινε τον Σεπτέμβριο του 2014 για ποσό ύψους 1.272.471 ευρώ σε 60 ισόποσες δόσεις, η οποία επίσης δεν τηρήθηκε.