ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη χαμηλή διασπορά οι μετοχές της Nexans μετά την αύξηση κεφαλαίου

sti-chamili-diaspora-oi-metoches-tis-nexans-meta-tin-ayxisi-kefalaioy-2119855

Στην κατηγορία χαμηλής διασποράς με μόλις τέσσερις δημοπρασίες την ημέρα θα διαπραγματεύονται οι μετοχές της Nexans, ύστερα από την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου κατά 21,080 εκατ. ευρώ. Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή μετρητών με την έκδοση και διάθεση 16.864.375 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με τιμή διάθεσης 1,25 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 11 νέες μετοχές για κάθε 4 παλαιές. Τα καθαρά συνολικά έσοδα της αύξησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε περίπου 20,501 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή τοκοφόρου δανεισμού της εταιρείας, με προτεραιότητα την αποπληρωμή της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης που έχει παρασχεθεί στην εισηγμένη από τη συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου Nexans Services. Το σύνολο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού την 30ή Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθε σε 16,137 εκατ. ευρώ και αφορά κατά το ποσό των 15,121 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση από τη συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου Nexans Services και κατά το ποσό του 1 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμο δανεισμό από τράπεζα του εσωτερικού. Σημειώνεται ότι για το εννεάμηνο του 2015 το μεσοσταθμικό επιτόκιο του δανεισμού από τη Nexans Services ανήλθε σε 5,55%.

H διοίκηση της Nexans εκτιμά ότι η πτώση που ήδη έχει παρουσιάσει η εγχώρια κατασκευαστική δραστηριότητα καθώς και η ενδεχόμενη καθυστέρηση υλοποίησης έργων υποδομής από τους οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ – ΟΤΕ) θα επιδράσουν αρνητικά στη δραστηριότητα της Nexans. Ειδικότερα και το 2016 η διοίκηση έχει επικεντρώσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες σε τρεις άξονες, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της, εφαρμόζοντας νέες μεθόδους και διαδικασίες τόσο στην παραγωγή όσο και στη γενικότερη λειτουργία της, στη διατήρηση του μεριδίου της στις αγορές που δραστηριοποιείται και στη διαχείριση των δραστηριοτήτων της, δίδοντας έμφαση στην αναζήτηση επιπλέον εξαγωγών, προσπαθώντας να αντισταθμίσει την αναμενόμενη πτώση της εσωτερικής αγοράς.