ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέτρα για την ασφάλεια των ερευνών για υδρογονάνθρακες

petr

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές και πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και το 1,5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες προβλέπει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση πιθανών ατυχημάτων σε υπεράκτιες εργασίες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που έχει καταρτίσει το υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει με καθυστέρηση στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αποτελεί βασική εκκρεμότητα για την υλοποίηση των αναμενόμενων επενδύσεων στο Κατάκολο και τον Πατραϊκό Κόλπο αλλά και στην περιοχή του Ιονίου, όταν ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός.

Οι νέες ρυθμίσεις υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται υποθαλάσσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων να καταγράφουν τους πιθανούς κινδύνους και να καταρτίζουν σχέδια αντιμετώπισής τους, λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση κινδύνου σοβαρού ατυχήματος. Στα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνεται και ανάλυση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας. Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να απαγορεύει τη λειτουργία ή την έναρξη εργασιών σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, σε περίπτωση που τα μέτρα, τα οποία προτείνονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων για την πρόληψη ή τον περιορισμό των επιπτώσεων σοβαρών ατυχημάτων, κρίνεται ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος. Επίσης μπορεί να απαιτεί από τον διαχειριστή να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρούνται αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον νόμο.

Η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με το υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας καταρτίζει σε εθνικό επίπεδο σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που καλύπτει όλες τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων ή συνδεδεμένες υποδομές, καθώς και περιοχές που ενδέχεται να πληγούν. Οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα (διαχειριστές ή ιδιοκτήτες) υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή κινδύνου για σοβαρό ατύχημα. Στους παραβάτες επιβάλλονται πρόστιμα από 5.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ, που σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας για την ίδια παράβαση, τριπλασιάζονται.