ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέχρι 10 εργαζομένους απασχολεί το 89,245% των ελληνικών επιχειρήσεων

epixeiriseis

Το 89,245% των 222.281 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας εντός του 2015 απασχολεί από 1 έως το πολύ 10 εργαζομένους, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των καταστάσεων προσωπικού που κατέθεσαν όλοι οι εργοδότες στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, καθώς χαρτογραφούν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, παράλληλα με την απασχόληση, ενώ αναδεικνύουν τον κυρίαρχο ρόλο της μικρής και μεσαίας επιχείρησης στη δομή και στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.

Συνολικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το 2015 οι επιχειρήσεις που προχώρησαν στην κατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού αυξήθηκαν κατά 7.872, ή 3,67%, σε σχέση με το 2014, φθάνοντας τις 222.281 σε όλη τη χώρα, ενώ, αν υπολογιστούν και τα παραρτήματά τους σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, φθάνουν τις 261.623. Από το σύνολο αυτών, η συντριπτική τους πλειονότητα (89,24% ή 198.375) απασχολούν 1-10 εργαζόμενους. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 214 επιχειρήσεις απασχολούν από 500 εργαζόμενους και πάνω. Συνολικά, βέβαια, το 26,72% του συνόλου των εργαζομένων, που εκτιμώνται σε 1.619.845 άτομα, απασχολούνται σε 523 επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 250 ατόμων. Αντίστοιχα, το 17,36%, ήτοι 290.619 εργαζόμενοι, απασχολούνται σε 165.886 επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 4 εργαζόμενους.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις (39.957 ή 17,98%) επικεντρώνουν την οικονομική τους δραστηριότητα στο λιανικό εμπόριο. Αλλες 29.486 επιχειρήσεις, ή 13,27% του συνόλου, δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες εστίασης, και 23.588 επιχειρήσεις, ή 10,61%, επικεντρώνουν τη δράση τους στο χονδρικό εμπόριο. Αντίστοιχη είναι η κατηγοριοποίηση και σε επίπεδο απασχολούμενων, με τους περισσότερους (218.193 ή 13,21%) να δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, άλλοι 171.402, ή 10,38%, στις υπηρεσίες εστίασης και 167.204, ή 10,13%, στο χονδρικό εμπόριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, οι εργαζόμενοι που δηλώθηκαν στους πίνακες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 88.666, ή 5,79%, το 2015, φτάνοντας το 1.619.845, σε σχέση με το 1.531.179 που ήταν οι εργαζόμενοι το 2014. Ανάλογα αυξήθηκε και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με συνθήκες μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας. Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με ευέλικτες μορφές εργασίας ανήλθε το 2015 σε 363.710, αριθμός που αποτελεί το 22,45% του συνόλου. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 29.792 εργαζόμενους, ή 8,92%, σε σχέση με τους 333.918 που είχαν καταγραφεί το 2014. Τα στοιχεία δείχνουν, επίσης, ότι σχεδόν 7 στους 10 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα (69,59% ή 1.127.257 άτομα) δουλεύουν περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα. Διαπιστώνεται μάλιστα αύξηση κατά 63.489 άτομα, σε σχέση με το 2014, στον αριθμό των εργαζομένων που δουλεύουν όλο και περισσότερο, σε εβδομαδιαία βάση.

Σε επίπεδο αμοιβών προκύπτει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι (171.139 ή 10,57%) λαμβάνουν από 1.000 έως 1.200 ευρώ τον μήνα. Αλλοι 155.266 εργαζόμενοι, ή 9,59% του συνόλου, λαμβάνουν αποδοχές που κυμαίνονται από 500-600 ευρώ τον μήνα.