ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώληση της NBGI έναντι 288 εκατ. ευρώ από Εθνική Τράπεζα

ethnikitrapez

Την πώληση της NBGI Private Equity έναντι 288 εκατ. ευρώ σε κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών, τα οποία διαχειρίζεται η Deutsche Bank Private Equity και η Goldman Sachs Asset Management, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος αναδιάρθρωσης του ομίλου. Κάτω από την ομπρέλα της NBGI βρίσκονται 11 κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (ΚΕΣ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής, η διαχείριση των ΚΕΣ και των συναφών επενδύσεων θα συνεχίσει να υλοποιείται από την υφιστάμενη διοικητική ομάδα μαζί και με άλλα στελέχη που θα οριστούν από τους αγοραστές, υπό νέο διαχειριστικό όχημα που θα δημιουργηθεί άμεσα για τον σκοπό αυτό. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων. Το τίμημα των 288 εκατ. ευρώ ενισχύει τη ρευστότητα της ΕΤΕ και αυξάνει τον δείκτη ίδιων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (CET 1) κατά περίπου 6 μονάδες βάσης (pro forma).

Η DBPE είναι ο επενδυτικός βραχίονας της Deutsche Bank που διαχειρίζεται ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια πελατών άνω των 11 δισ. δολαρίων, με εικοσαετή εμπειρία στις επενδυτικές δραστηριότητες. Με γραφεία στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Σιγκαπούρη, η DBPE έχει δημιουργήσει συνεργασίες με περισσότερους από 250 διαχειριστές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ανά τον κόσμο. Η μονάδα Εναλλακτικών Επενδύσεων και Επιλογής Διαχειριστών είναι μέρος της Goldman Sachs Asset Management, παρέχοντας επενδυτικές και συμβουλευτικές λύσεις σε τοποθετήσεις ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων (private equity), λύσεις υποδομών (infrastructure), διαχείρισης ακινήτων (real estate), αντισταθμιστικών επενδυτικών κεφαλαίων (hedge funds), μετοχικών επενδύσεων εισηγμένων εταιρειών (public equity), καθώς και σε επενδύσεις τίτλων σταθερού εισοδήματος (fixed income). Με πάνω από 180 δισ. δολάρια κεφάλαια τοποθετημένα σε εναλλακτικές επενδύσεις (alternative investments), στρατηγικές δημόσιας μετοχικής συνεισφοράς (public equity strategies), καθώς και σε στρατηγικές επενδύσεων τίτλων σταθερού εισοδήματος (fixed income strategies), κατέχει ηγετική θέση στην παροχή κεφαλαιακών λύσεων και ρευστότητας σε ιδιώτες επενδυτές.