ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποκριτική η στάση της Κομισιόν για τη φορολογία, λένε οι εφοπλιστές

tanker1-thumb-large

Ανοδικά κινήθηκε και κατά τη διάρκεια του 2015 το μερίδιο της ελληνόκτητης ναυτιλίας ως ποσοστό της παγκόσμιας, καθώς ο στόλος των Ελλήνων πλοιοκτητών ανέρχεται πλέον σε περίπου 4.500 πλοία, που αντιπροσωπεύουν το 19,63% του παγκόσμιου στόλου, με βάση τη χωρητικότητα σε dwt, και σχεδόν το 50% του κοινοτικού στόλου. Αυτό επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης, μιλώντας στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εντός της εβδομάδας, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή «δεν μας επιτρέπει να είμαστε απαισιόδοξοι», παρά τις μεγάλες δυσκολίες που κλήθηκε να διαχειριστεί ο κλάδος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και η συνολική οικονομική αστάθεια και ανασφάλεια που προκλήθηκαν εξαιτίας τους είχαν άμεση επίπτωση στη δραστηριότητα του κλάδου. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2015 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα είχε αυξηθεί κατά 2,13% σε 6,42 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, κατά το διάστημα που ακολούθησε, και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο, υποχώρησε κατά 50,78% σε 2,27 δισ. ευρώ έναντι 4,62 δισ. ευρώ, κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Ασφαλώς σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη είχε και το γεγονός ότι κατά τους τελευταίους μήνες του 2015 οι ναύλοι των πλοίων μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, διανύοντας τη χειρότερη περίοδο διαχρονικά, εξέλιξη που συνεχίζεται και σήμερα, χωρίς μάλιστα άμεσες προοπτικές ανάκαμψης, σύμφωνα με τον κ. Βενιάμη. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ένα μέρος της πτώσης αυτής αντισταθμίστηκε στα έσοδα από ναυτιλιακό συνάλλαγμα από την αντίστροφη πορεία του κλάδου των δεξαμενόπλοιων, όπου οι ναύλοι αυξήθηκαν κατά 70% σε ετήσια βάση.

Πάντως, εκτός από την πορεία της ναυλαγοράς, μία από τις προκλήσεις του 2016 για την ποντοπόρο ναυτιλία αναμένεται να αποτελέσει για ακόμα μία φορά το θεσμικό/φορολογικό πλαίσιο της ναυτιλίας, ιδίως μετά την πρόσφατη παρέμβαση της Κομισιόν, η οποία ζητεί από την Ελλάδα να τροποποιήσει σημαντικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου της ναυτιλίας, λόγω επικαλούμενης μη συμβατότητάς τους με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυτιλία, τις ονομαζόμενες State Aid Guidelines (SAG). Σύμφωνα με τον κ. Βενιάμη, οι διατάξεις που επισημαίνονται ως μη αποδεκτές υπάρχουν αυτούσιες ή παραπλήσιες σε πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε., με αποτέλεσμα να κατακρίνει τη στάση προς την Ελλάδα ως υποκριτική. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΕΕ έσπευσε να προειδοποιήσει για φαινόμενα φυγής των πλοιοκτητών, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και άλλων χωρών, από την Ε.Ε., δεδομένου ότι η επιτροπή σχεδιάζει ανάλογες παρεμβάσεις και σε άλλες χώρες.