ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερφορολόγηση ιδιωτικών προγραμμάτων υγείας καταγγέλλουν οι ασφαλιστικές

06s6fram0

Πολλαπλές και ανεξέλεγκτες είναι οι αυξήσεις που έχουν επιβληθεί από την Πολιτεία στα προγράμματα υγείας των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, επιβαρύνοντας ένα προϊόν στο οποίο βασίζεται μεγάλο μέρος του πληθυσμού για την κάλυψη της υγείας του.

Αυτό καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με αφορμή την απόφαση της φορολογικής διοίκησης να χρεώσει με τον ανώτερο συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή 23%, ακόμη και τα φάρμακα, όταν αυτά τιμολογούνται στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις ιδιωτικές κλινικές.

Οπως εξηγούν εκπρόσωποι του κλάδου, το πρόβλημα προέκυψε μετά την υπαγωγή στον ανώτερο φορολογικό συντελεστή των υπηρεσιών υγείας, στον οποίο, ωστόσο, δεν εντάσσονται τα φάρμακα, που τυπικά παραμένουν στον μειωμένο συντελεστή 6%. Παρά το γεγονός, όμως, ότι τα φάρμακα επιβαρύνονται με χαμηλό ΦΠΑ όταν το νοσοκομείο τιμολογεί την παρεχόμενη υπηρεσία και εκδίδει το τιμολόγιο προκειμένου να αποσταλεί στην ασφαλιστική εταιρεία και να πληρωθεί, εφαρμόζει ενιαίο συντελεστή 23%, επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτό και τα φάρμακα και εντέλει τον καταναλωτή. Το παράδοξο στον τομέα του φαρμάκου, όταν αυτό τιμολογείται στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας από το ιδιωτικό νοσοκομείο, είναι το γεγονός ότι η κλινική όταν προμηθεύεται φάρμακα πληρώνει ΦΠΑ 6% για να χρεώνει στη συνέχεια με 23%.

Οπως εξηγούν στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, για την παράδοξη αυτή κατάσταση ευθύνεται το υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο η ΕΑΕΕ απευθύνθηκε για να αποκαταστήσει την ορθότητα στην τιμολόγηση του ΦΠΑ στο φάρμακο, για να εισπράξει αρνητική απάντηση στο αίτημά της να επιβαρύνεται το φάρμακο με 6%. Το ίδιο πρόβλημα προκύπτει και με μια σειρά άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη νοσηλεία, τα οποία, ενώ ανήκουν στον μεσαίο συντελεστή 13%, τιμολογούνται τελικά με 23%.

Η εξέλιξη αυτή ήταν η θρυαλλίδα στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, που επιβαρύνθηκε συνολικά από την αύξηση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ιδιωτικών κλινικών από το 13% στο 23%. Εκτός από την αύξηση του ΦΠΑ, το ασφαλιστικό προϊόν επιβαρύνθηκε περαιτέρω, καθώς από τον περασμένο Ιούνιο εφαρμόστηκε αυξημένος φόρος ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις υγείας από 10% σε 15%. Με δεδομένο ότι ο κλάδος υγείας λειτουργεί οριακά, οι εταιρείες απορρόφησαν ένα μέρος αυτών των αυξήσεων, αλλά το μεγαλύτερο μέρος έχει περάσει στον καταναλωτή.

Με ανακοίνωσή της, η ΕΑΕΕ σημειώνει ότι «όλες αυτές οι φορολογικές αυξήσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το κόστος των προγραμμάτων υγείας, στα οποία βασίζεται μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αποφορτίζοντας ταυτόχρονα το ήδη επιβαρυμένο σύστημα κοινωνικών παροχών». Είναι, κατά συνέπεια, καταλήγει, «προς το συμφέρον του ασφαλιστικού συστήματος και των Ελλήνων πολιτών να υπάρξει μέριμνα ούτως ώστε η ιδιωτική ασφάλιση υγείας να παραμείνει ένα προσιτό αγαθό για το ευρύ κοινό».